Radar

Allt glesare glesbygd i Danmark

Populärt stadsvimmel på Ströget i centrala Köpenhamn.

Snart bor nio av tio danskar i städer. Landsbygden avfolkas alltmer, enligt nya siffror från myndigheten Danmarks Statistik.

Andelen av Danmarks befolkning som bor i tätort är nu 88,1 procent, en uppgång med 1,1 procentenheter på tio år. Endast 692 572 danskar bor i glesbygd, vilket här definieras som områden med färre än 200 invånare.

Trenden ser dock olika ut bland tätorterna. Det är större orter, de med över 20 000 invånare, som lockar mest. Många mindre städer tappar invånare.

Störst är givetvis Köpenhamnsområdet. Där bor 1,35 miljoner människor, nästan en fjärdedel av danskarna. Men även Århus, Odense, Ålborg och Esbjerg är populära.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV