Radar

Regeringen vill minska vargstammen kraftigt

Antal familjegrupper och revirmarkerande par.

Regeringen vill minska antalet vargar kraftigt. Dagens runt 400 vargar är en för stor population, enligt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

Regeringen låter återigen Naturvårdsverket utreda hur många vargar det ska finnas i Sverige, rapporterar SVT Nyheter.

Utredningarna kring vargstammens storlek ska vara klara tidigast nästa år.

– Det är tre uppdrag med lite olika tider. Det är allt från 2023 till oktober 2024 på de här uppdragen, berättar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) på väg in till ett jordbruksministermöte i Bryssel i dag.

Hur många vargar som ska få finnas i Sverige vill hon inte sia om.

– Vi ska ha en gynnsam bevarandestatus, enligt art- och habitatdirektivet. Men vargstammen har ökat väldigt mycket i Sverige så därför ger vi nu i uppdrag till bland andra Naturvårdsverket för att se om vi kan nå riksdagens mål på ett spann mellan 170 och 270 vargar, säger ministern.

Riksdagen beslutade år 2013 att Sverige ska ha minst 170–270 vargar för att uppfylla EU-direktivets krav om gynnsam bevarandestatus.

Regeringen uppmanas av riksdagen att hålla referensvärdet med siktet inställt på det nedre spannet om 170 individer.

Naturvårdsverket har redan tidigare utrett frågan om hur många vargar det ska finnas och har då fastställt en miniminivå på 300 vargar för att stammen ska anses vara livskraftig och inte inavlad. Då krävs att nytt blod kommer in vart femte år.

Ros och ris

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) välkomnar beslutet.

”Det är bra att landsbygdsministern visar handlingskraft. Vargstammen består i dag av många fler djur än vad Naturvårdsverket beslutat som lägsta nivå. Antalet vargangrepp har ökat kraftigt sedan 2018 och drabbar jordbrukare över hela landet. Den nuvarande situationen är helt enkelt inte hållbar”, säger LRFs ordförande Palle Borgström i en kommentar.

Benny Gäfwert, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF, har en annan uppfattning och är kritisk till nivån på 170 individer. Den grundar sig inte i några vetenskapliga fakta, säger han till SVT.

Enligt Gäfwert skulle ett så pass litet antal ligga långt under vad WWF anser krävs för att vargstammen ska vara livskraftig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV