Radar

Regeringen riskerar missa mål om ekologisk odling

År 2030 ska 30 procent av landets jordbruksmark odlas helt ekologiskt enligt regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin. Trots målsättningen har ytan inte ökat från 20 procent på fem år – och förra året minskade arealen med en procent.

Sedan 2005 har åkerarealen i Sverige som ställs om till ekologisk produktion ökat för varje år. Men de senaste fyra åren minskade istället mängden åkermark som ställs om med 55 procent, alltså 44 900 hektar (motsvarar ungefär 41 500 fotbollsplaner).

Dessutom tappade den totala arealen ekologisk odling en procent.

– Rent generellt kan man säga att efterfrågan har minskat på ekovaror, vilket gjort att prisgapet mellan konventionella produkter och ekologiskt odlade produkter har minskat. Merbetalningen för ett kilo ekospannmål eller mjölk har alltså minskat gentemot den konventionellt producerade. Det förklarar inte allt men är säkerligen en av anledningarna, säger Ulf Svensson, statistiker vid Jordbruksverket till Landets Fria Tidning.

Bild: Jordbruksverket
Bild: Jordbruksverket

I totalt 15 län har arealen ekologiskt brukad mark minskat under 2021, och ökat i sex län

De län som idag ligger över målet på 30 procent är Dalarna, Västernorrland, Värmland och Jämtland. I botten hittar vi Blekinge, Skåne, Norrbotten och Kalmar län, som alla ligger på åtta till 12 procent ekologisk jordbruksmark.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV