Radar

Ny rapport: klimathotet göder konflikter

Klimatförändringarna och det upptrissade säkerhetsläget är så kallade tvillingkriser som interagerar och göder varandra, enligt det internationella fredsforskningsinstitutet Sipri.
I en ny rapport redogörs för hur våld och konflikter riskerar att uppstå till följd av till exempel ökad torka.

Hälften av FN:s alla fredsbevarande insatser är i länder med högst utsatthet för klimatförändringarnas konsekvenser. ”Dessa korrelationer är ingen slump”, skriver Sipri i en ny rapport.

– Ett av de enklaste exempel att förstå är när människor inte längre har tillgång till vatten och mat. Då måste man antingen ge sig av på flykt eller om det blir strid om resurserna kan det lätt eskalera, säger Margot Wallström, tidigare utrikesminister (S) och ordförande i en internationell rådgivande grupp i rapportarbetet.

Driver våldet

”Utöver de omedelbara effekterna bidrar klimatförändringar och den bredare miljökrisen till osäkerheter. Det skapar ofta social och politisk instabilitet, som ohanterat kan eskalera till våldsamheter”, står det i rapporten.

Det finns enligt Sipri flera exempel på hur miljöer som påverkats av klimatförändringar, vilket ofta är redan resurssvaga samhällen i det globala syd, också blir grogrund för ökat våld och konflikter.

I Somalia kopplas den utdragna torkan, tillsammans med fattigdom, dålig beredskap och ett svagt politiskt styre, ihop med hur människor drivs till terrorgruppen al-Shababs famn.

I den västafrikanska delen av Sahel, även den drabbad av torka, tvingas bönder och boskapsskötande nomadgrupper konkurrera om tillgång till land och vatten, vilket enligt rapporten ofta resulterar i våldsamheter.

Bröd och krig

Även arabiska våren, vars gnista tändes 2010 när brödpriserna steg, kopplas delvis till klimatförändringar i form av en värmebölja som slog ut stora delar av Rysslands veteskördar, som regionen är beroende av. 

Även det pågående kriget i Ukraina gör världen mer sårbar för klimatförändringarnas effekter, när en så stor producent av matolja och vete inte längre kan exportera till behövande länder i exempelvis Afrika.

– Ja, det förstärker effekterna, säger Margot Wallström.

Fakta: Sipri

Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) är ett oberoende internationellt forskningsinstitut som forskar om säkerhet, konflikt och fred. Dess uppgift är att studera väpnade konflikter, militärutgifter, vapenhandel, nedrustning och rustningskontroll.

Sipri, som har sitt säte i Solna norr om Stockholm, grundades 1966 och delar fakta, analyser och rekommendationer utifrån öppna källor till medier, forskare, beslutsfattare och till allmänheten.

Sipri finansieras till större delen av den svenska staten.

Förre statsministern Stefan Löfven tillträder den 1 juni som ordförande för Sipri och efterträder då Jan Eliasson på posten

Källa: Sipri