Radar

Kajor röstar om flygavgång

Efter en "demokratisk" omröstning har den här flocken kajor beslutat att lämna nattkvarteret.

Det ibland öronbedövande larmet som föregår en skock kajors flygtur har nu fått sin förklaring. De håller ett slags demokratiskt stormöte om när det är lämpligt att lyfta.

Forskare har studerat vad som försiggår när hundratals kajor står i begrepp att lämna nattkvarteret i träden vid soluppgång kalla vintermorgnar. Bakom crescendot av läten ligger ett gemensamt beslutsfattande om hur flygningen ska koordineras för kollektivets bästa.

”Genom att fastställa konsensus för att lämna sovplatsen tidigt och i stora flockar minskar fåglarna risken för rovdjur, underlättar födosökandet och ökar tillgängligheten till parningspartner”, skriver forskarna i tidskriften Current Biology rapporterar AFP.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV