Radar

Sommarprylar kan innehålla farliga ämnen

Efter kontrollen slutade nästan samtliga företag att sälja de farliga produkterna.

Badleksaker, kylväskor och trädgårdstillbehör. Några av våra vanligaste sommarprylar kan innehålla farliga kemikalier. Enligt Kemikalieinspektionen är risken störst med varor beställda på nätet.

Kemikalieinspektionen har kontrollerat 266 sommarprylar från 82 företag. Resultatet visade att 16 procent av produkterna innehöll för höga halter av farliga ämnen. I de elektroniska produkterna hittades framför allt bly i lödningar och i mjuka plastsaker förekom farliga ämnen som bly och kortkedjiga klorparaffiner.

”Det är allvarligt att sommarprylar innehåller för höga halter av farliga ämnen. Även om en enskild vara ofta inte utgör en stor risk så bidrar de till vår exponeringen för kemiska ämnen. Många av de här varorna används nära kroppen och de här ämnena kan skada nervsystemet, är misstänkt cancerframkallande och kan göra det svårare att få barn”, säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

I kontrollerna förekom flest brister i varor sålda på nätet, bland annat från några av de stora varuhuskedjornas webbutiker. Efter Kemikalieinspektionens kontroll slutade nästan samtliga företag att sälja de varor som innehöll för höga halter av farliga ämnen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV