Radar

Hemsida samlar kunskap om psykisk hälsa

En ny hemsida samlar kunskap om psykisk ohälsa – både den man kan uppleva själv och hur man kan stötta andra.

Folkhälsomyndigheten samlar nu kunskap, råd och tips kring psykiskt mående på en hemsida. Det handlar både om hur man ser efter sitt eget mående och hur man kan stötta andra.

Psykiska hälsa uppmärksammas av fler och fler och psykiskt ohälsa drabbar fler tonåringar idag än för några årtionden sedan. Det gör att Folkhälsomyndigheten nu lanserar en hemsidan dinpsykiskahalsa.se.

Myndigheten har sedan tidigare arbetat med frågan gentemot yrkesverksamma, men den nya hemsidan riktar sig till allmänheten och erbjuder kunskap, tips och råd – både för hur någon själv ska må bra, men också om hur man kan stötta andra.

– Kunskap kan hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra. Om vi förstår vad vår psykiska hälsa påverkas av så är det lättare att se vad man kan göra för att må så bra som möjligt och för att hjälpa andra. Det kan hjälpa oss att förhålla oss till och hantera de svårigheter och utmaningar vi upplever, men också skapa handlingskraft och motivation att bibehålla och förbättra vår psykiska hälsa när det är möjligt, säger Christel Lynch, utredare och projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Innehållet på hemsidan har anpassats genom att man gjort enkäter och intervjuer med 5 200 personer. Enligt svaren vill många veta mer om vad psykisk hälsa är och hur man kan sätta ord på hur man mår och känner. I en enkät 2020 svarade 30 procent av de tillfrågade att de har ganska eller mycket svårt för att sätta ord på känslor. Detta var vanligare bland män än bland kvinnor.

Lennart Spetz