Radar

Sida: 30 miljoner för att hindra oljeutsläpp

Satellitbild som visar Safer, som ligger för ankar utanför Jemens kust.

Notan för att städa upp efter den annalkande oljekatastrofen i Röda havet kan bli så hög som 200 miljarder kronor. I syfte att förebygga katastrofen bidrar den svenska biståndsmyndigheten Sida med 30 miljoner kronor.

Den 46 år gamla oljetankern FSO Safer med 1,1 miljoner fat råolja ombord har i sju års tid legat för ankar utan underhåll nära den av Huthirebeller kontrollerade hamnen i al-Hudaydah i Jemen. Under åren har oljetankern förfallit allt mer och enligt FN är en oljekatastrof ”nära förestående”.

Om ett sådant oljeutsläpp skulle ske kan det resultera i en stor katastrof och leda till stora konsekvenser för miljön. FN manar nu åter medlemsländerna att bidra till att förhindra den annalkande katastrofen – innan det är för sent.

Kostnad på 200 miljarder kronor

För en månad sedan sades insatsen gå på omkring 820 miljoner kronor, en liten summa jämfört med vad det skulle kosta om all olja läcker ut. Om ett oljeutsläpp sker kommer däremot kostnaden för att städa upp bli så hög som 200 miljarder kronor, enligt FN.

Sverige kommer genom Sida att bidra med 30 miljoner kronor till FN:s förebyggande arbete för att förhindra oljekatastrofen.

Enligt FN kan ett oljeutsläpp leda till att ekosystem slås ut, att fiskeindustrin stoppas och att den viktiga hamnen i al-Hudaydah – en livlina för humanitärt stöd till det krigshärjade landet – stängs i sex månader.

Tolv miljoner kan drabbas

”Det här skulle kunna få allvarliga och direkta konsekvenser för tolv miljoner människor i Jemen och samhällen runt Röda havskusten. Det marina ekosystemet skulle drabbas hårt vilket får betydande konsekvenser för både jordbruk och fisket och också ge människor stora hälsoproblem”, säger Maria Selin, biståndsråd på ambassaden i Amman och chef för Sidas regionala utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika i ett pressmeddelande.

FN:s framförhandlade plan för att förhindra katastrofen är att flytta oljan från den sönderfallande tanken till säkert förvar. I detta kommer bland annat Sverige genom Sida att vara med och stötta.