Radar

FN varnar: Rekordvarmt år sannolikt i sikte

Termometern kryper uppåt. Inom fem år är det lika stor risk att den globala temperaturhöjningen passerar 1,5 grader som att den inte gör det, enligt FN.
Ett rekordvarmt år kommer nästan säkert att uppmätas före 2027.

Jubel bröt ut när världens länder i Paris 2015 enades om ett banbrytande avtal för att begränsa klimatförändringarna och dess effekter. Man kom överens om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader, med ambitionen att inte överskrida 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Men det går trögt. Många har redan dödförklarat chanserna att klara av det mer ambitiösa av de två temperaturmålen medan FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport konstaterade att det är ”nu eller aldrig” som gäller om det ska gå.

För bara sex månader sedan var den övergripande ambitionen för klimattoppmötet COP26 i Glasgow att hålla 1,5-gradersmålet ”vid liv”. Men världens regeringar har ännu inte matchat målsättningen med den typ av utsläppsminskningar som krävs.

Inom fem år

Och redan inom fem år kan den globala temperaturhöjningen passera 1,5 grader – åtminstone tillfälligt, enligt FN:s meteorologiska organisation WMO som bedömer att sannolikheten för att det ska hända under minst ett av åren ligger på 48 procent.

Att den globala uppvärmningen tillfälligt passerar 1,5 grader är dock inte samma sak som att målet är helt utom räckhåll, understryker forskarna. De globala temperaturerna varierar från år till år och Parisavtalet hänvisar till ett långsiktigt medelvärde snarare än till temperaturen under ett enskilt år.

I framtiden väntas det bli vanligare med tillfälliga överskridanden av riktmärket men forskarna ser också en ökad risk för att det kan passeras under en längre period.

– Det här en varning om vad som kommer att vara genomsnittet om bara några få år, säger Natalie Mahowald, klimatforskare vid Cornell University som inte har varit med och tagit fram rapporten, till nyhetsbyrån AP.

Varmare hav

Så länge världens länder fortsätter att släppa ut växthusgaser kommer temperaturen att fortsätta att stiga, konstaterar WMO-chefen Petteri Taalas.

”Vid sidan av det kommer våra hav att fortsätta att bli varmare och surare, havsis och glaciärer kommer att fortsätta smälta, havsnivåerna kommer att fortsätta att stiga och vårt väder kommer att bli mer extremt. Den arktiska uppvärmningen är oproportionerligt hög och det som händer i Arktis påverkar oss alla”, skriver han.

På lång sikt innebär en global temperaturökning på 1,5 grader katastrofala konsekvenser, enligt IPCC. Det ökar också risken för att världen når oåterkalleliga brytpunkter (tipping points), som en kollaps av den antarktiska inlandsisen.

”1,5 grader är ingen slumpmässig statistik. Det är snarare en indikator på när klimatpåverkan kommer att bli allt mer skadlig för människor och faktiskt hela planeten”, skriver Petteri Taalas.

Märkbara effekter

Redan nu, med en global uppvärmning på omkring 1,1 grader, upplever världen märkbara effekter – som förra årets svåra skogsbränder i Nordamerika eller de obarmhärtiga värmeböljorna som har sänkt sig över Indien och Pakistan.

En enskild värmebölja eller ett enda extremväder gör ingen klimatförändring men den typen av händelser väntas både bli vanligare och mer intensiva i en allt varmare värld.

Det är också nästan helt säkert (93 procent) att minst ett år mellan 2022 och 2026 kommer att bli det varmaste som någonsin har uppmätts, enligt WMO. Det kommer sannolikt att ske under ett år då El Niño slår till, alltså det väderfenomen som kan leda till höjda temperaturer, kraftiga oväder och torka.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV