Radar

Gállokgruvan: Sveriges ja kritiseras av FN

Bild över området där Gállokgruvan kommer att ligga.

Sverige får kritik från FN:s rasdiskrimineringskommitté kring beslutet om gruvbrytning i Gállok. Dessutom kräver kommittén svar av regeringen på en rad punkter innan den 15 juli.

I ett brev från Verene Shepherd, ordförande i FN:s rasdiskrimineringskommitté, framförs stark kritik angående regeringens val att tillåta gruvexploatering av Gállok, Jokkmokk. I brevet skriver kommittén att Sverige bland annat har ignorerat rådgivning från Sametinget, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen.

Kommittén är väldigt oroad över regeringens “frånvaro av hänsyn till internationella skyldigheter och standarder för mänskliga rättigheter”.

Enligt brevet har regeringen ignorerat uppmaningar både från FN:s specialrapportör för ursprungsinvånares rättigheter, och för mänskliga rättigheter och miljö. Dessutom beräknar UNESCO att skadorna på miljön kommer att bli stora eller mycket stora i samband med gruvans etablering och drift.

Oroande kritik

Gruvan, som ska placeras där den skär av renarnas traditionella migrationsrutter, kommer att påverka landets ursprungsbefolknings överlevnad och möjlighet att utöva sin kultur.

Rasdiskrimineringskommittén skriver att de är väldigt oroade över kritiken som framförts mot projektet. Speciellt frånvaron av konsultation med de samiska samhällen som förväntas drabbas av gruvdriften, lyfts som ett stort problem.

– De ovannämnda anklagelserna kan, om de verifieras, utgöra ett brott mot statens skyldighet att respektera och skydda den samiska ursprungsbefolkningens rättigheter, särskilt rätten att konsulteras och till ett på förhand fritt och informerat samtycke, skriver Veren Shepherd.

Kommittén noterar den positiva utvecklingen med antagandet av lagen om samråd i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, som trädde i kraft den 1 mars 2022. Men samtidigt “beklagar de djupt” att denna lag endast blir tillämplig i nya fall, och inte kommer att leda till en konstruktiv dialog med den Samiska ursprungsbefolkningen i fallet med Gállok.

Henrik Blind
Henrik Blind. Foto: Privat

Henrik Blind är gruppledare för MP i Jokkmokk. Han har länge kämpat för Samernas rättigheter och med att lyfta konsekvenserna av en potentiell gruvbrytning i Gállok.

– Då även FN:s rasdiskrimineringskommitté ställer sig i raden av kraftig internationell kritik av regeringens beslut om att säga ja till en gruva i Gállok frågar jag mig: Är en gruva som inte behövs värt allt internationellt anseende som Sverige tappar? För inte var väl arvet efter Hammarskjöld menat att ersättas med bilden av landet som fördriver urfolk och övrig lokalbefolkning från sina traditionella marker för att bereda plats åt utländska riskkapitalbolag med brevlådeföretag i skatteparadis, säger Henrik Blind i en intervju med LFT.

Totalt kräver FN svar på sju punkter från Sveriges regering.

Landets Fria Tidning har kontaktat näringsdepartementet som i skrivande stund inte svarat.