Radar

Ändringar i artskydd och färre vargar föreslås

Berguvsunge sitter i gräset.

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill göra det lättare för skogsägare att bruka skogen, trots att det bor skyddade arter där. Utskottet vill också minska antalet vargar till 170 individer, med hänsyn till att populationen har ökat.

Fridlysta arter bör inte väsentligt försvåra för markägare som till exempel skogsägare, anser utskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att göra ändringar i artskyddet. Bland annat bör inte de strikta bestämmelserna tillämpas för alla vilda fågelarter, enligt utskottet.

Det bör också göras tydligt att en skogsägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att använda marken på grund av artskyddet, anser utskottet.

Dessutom vill man att regeringen tydligt reglerar så att det är staten som ansvarar för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte markägaren.

Bakgrunden är att Skogsstyrelsen efter en dom i EU-domstolen lägger ett större ansvar än tidigare på skogsägaren.

Vill se färre vargar

Utskottet vill också minska vargstammen. Referensvärdet för varg – hur många individer som behövs för att stammen ska ha en gynnsam bevarandestatus – bör ligga kring 170 individer under en tid, på grund av att stammen växt, anser man.

2013 beslutade riksdagen att referensvärdet för varg ska ligga på mellan 170 och 270 vargar.

Samtidigt föreslår utskottet införandet av regionala förvaltningsplaner för vargstammen, eftersom den varierar mycket över landet. Detta skulle gynna en bra balans mellan vargstammen och dem som lever och verkar på landsbygden, heter det.

WWF starkt kritiskt

Världsnaturfonden (WWF) är starkt kritiskt till att sänka antalet vargar till 170 djur.

”Det kan förvärra läget för både varg och människor. WWF har tidigare lämnat förslag om ändringar i jaktförordningen, vilket skulle ge verktyg för en fungerande samexistens mellan människor och stora rovdjur”, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert hos WWF, i en skriftlig kommentar.

Riksdagen debatterar frågan den 12 maj.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV