Radar

Listan över hotade arter blir allt längre

Kameleonten är en av tusentals arter av reptiler.

Många människor och samhällen har ett alltmer pressat läge ur miljöperspektiv, men läget är värre för planetens vilda djur.

I en ny global bedömning publicerad i tidskriften Nature, studerade forskare 10196 reptilarter och utvärderade dem utefter kriterier från IUCN:s rödlista över hotade arter. De fann att minst 21 procent av reptilerna antingen var sårbara, hotade eller kritiskt hotade.

Dessutom vet forskare sedan tidigare att mer än två femtedelar av alla amfibier, en fjärdedel av alla däggdjur och 13 procent av alla fåglar är starkt hotade. Tyvärr riskerar många fler djurarter snart att hamna på den listan.

Enligt WWF har världens alla djurpopulationer minskat i snitt med 70 procent på mindre än 50 år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV