Radar

Ökat intresse för friluftsliv under pandemin

Intresset för att ge sig ut i skog och mark ökade stort under pandemin.

52 procent av befolkningen i Sverige var ute i skog och mark varje vecka under de senaste 12 månaderna, enligt statistik för i fjol. Det är en ökning från 33 procent för 2019, före pandemin, enligt Naturvårdsverket.

Ökningen är störst i den yngsta och i den äldsta åldersgruppen. Bland dem har andelarna som varit ute i skog och mark varje vecka fördubblats sedan 2018–2019, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Bland personer 85 år och äldre har 31 procent tagit sig ut i naturen, en ökning från 14 procent. Även bland 25–34-åringarna är ökningen stor, från 27 till 48 procent.

”Detta bekräftar det vi sett de senaste åren men inte haft nationella siffror på. Att vistas i naturen är viktigt för många människor och har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan”, säger Eva Stighäll, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Närhet till grönområden i anslutning till bostäder och vid förskolor och skolor är en förutsättning för att regelbundet kunna besöka naturområden, understryker Stighäll.

”I en tid då stillasittande och psykisk ohälsa ökar är vistelse i natur och friluftsliv extra viktigt, både för den enskilda människan och för samhället i stort”, säger hon.

Vistelse i skog och mark 2021

85 procent av befolkningen 16 år och äldre uppgav i fjol att de varit i skog och mark på fritiden minst någon gång under de senaste 12 månaderna.
52 procent hade varit ute i skog och mark varje vecka, vilket är en ökning från 33 procent för 2019.
Ökningen är störst i den yngsta och i äldsta åldersgruppen, där andelarna som varit ute i skog och mark varje vecka har fördubblats sedan 2018–2019.
Källa: SCB

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV