Radar

Ukrainska flyktingbarns hälsa sämre än väntat

Ukrainska flyktingar i Karlskronas hamn i mars.

Hälsan bland ukrainska barn är generellt sett sämre jämfört med svenska barn. Det säger barnläkaren Jonas F Ludvigsson, som med en ukrainsk kollega gjort en kartläggning till hjälp för vården, skriver Dagens Nyheter.

– De ukrainska barnens hälsa är sämre än vad jag trodde. Jag hoppas att artikeln ska hjälpa svensk sjukvård att bättre ta hand om ukrainska flyktingbarn, säger Jonas F Ludvigsson till DN.

Har har tillsammans med en ukrainsk barnläkare gjort en sammanställning av hälsoläget bland barn i Ukraina som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Paedia, vilket Nerikes Allehanda var först med att rapportera om.

Läkarna har också tagit fram en punktlista som sjukvården och samhället bör vara medvetna om. Det handlar bland annat om att barnen från Ukraina kan behöva extra vaccineringar, då vaccinationstäckningen mot exempelvis mässling är sämre och att resistens mot antibiotika kan vara ett problem.

Enligt studien har ett av fem ukrainska barn utsatts för svåra barndomsupplevelser, som att någon i familjen missbrukar, är psykiskt sjuk, har dött eller sitter i fängelse. Barnet kan också ha utsatts för misshandel, sexuella övergrepp eller blivit föremål för insatser från socialtjänsten.

Andelen barn som varit med om något av detta var högre än i något annat av de 28 europeiska länderna i studien.