Radar

Biblioteksdöden fortsätter

I rapporten Biblioteksdöden presenterar Lärarstiftelsen ny statistik som visar hur landets folkbibliotek försvinner i stadig takt. Dessutom visar rapporten att landets skolbibliotek är för få på friskolor.

– Bara 15 procent av de fristående gymnasierna erbjuder sina elever ett skolbibliotek. Det kan jämföras med 80 procent av de kommunala gymnasieskolorna. Samtidigt försvinner 20 folkbibliotek per år. Det är fakta som svider för alla som engagerar sig i barns läsning, säger Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen i ett pressmeddelande.

Enligt Lärarstiftelsen lämnades utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” över till regeringen redan i augusti förra året. Trots utredningen saknas det initiativ från regeringen och ännu har ingenting gjorts för att trygga tillgången till folk- och skolbibliotek i framtiden för landets barn.

– Mot bakgrund av de här nya fakta tycker vi att det är dags för regeringen att skyndsamt lägga fram en proposition som tryggar barns tillgång till bibliotek. En förstärkning av skolbiblioteken är efterfrågad och har stöd från lärare, rektorer, bibliotekarier och föräldrar, säger Eva-Lis Sirén.

Fakta:

Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF, i sin tur, bildades 1880 och redan från starten ägnade sig åt skolans utveckling, yrket och undervisningen. SAF är en av många föregångare till det som sedan blev Lärarförbundet.
Läs hela rapporten här.