Radar

Miljoner ska gynna ängar, blommor och bin

Fyra miljoner kronor ska gå till bland annat gynnande av bin och slåtterängar.

Elva länsstyrelser får cirka fyra miljoner kronor för att driva olika projekt för fungerande livsmiljöer, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Insatserna är tänkta att förbättra förutsättningar för växter och djur att leva och röra sig fritt i landskapet.

Det är 14 olika projekt som får dela på pengarna. Fokus ligger på restaurering av främst naturbetesmarker och slåtterängar, och bland annat ska vilda pollinatörer som bin och fjärilar samt blommor som fältgentianan gynnas.

Insatserna innebär samverkan mellan kommuner, markbrukare, djurhållare, myndigheter, föreningar, stiftelser och samverkansgrupper.

De länsstyrelser som fått bidrag är Blekinge, Halland, Jämtland, Jönköping, Norrbotten, Södermanland, Västernorrland, Västra Götaland, Uppsala, Örebro och Östergötland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV