Radar

Fläktljud – snart ett minne blott?

En ny studie visar hur fläktar i ventilationsaggregat kan göras tystare. Lösningen kan leda till förbättrad arbetsro och minskad dödlighet hos människor som arbetar inomhus.

När fläktblad rör sig så uppstår ett så kallat tonalljud, vilket irriterar människoörat.

WHO har tidigare rapporterat om hur tonalljud, alltså de ljud som uppstår i ventilationssystem, under längre exponering kan leda till högt blodtryck, tinnitus, sömnsvårigheter, hörselskador, stress och i värsta fall hjärtstillestånd.

Studien, som leddes av industridoktoranden Martin Ottersten vid Chalmers tekniska högskola, finns nu publicerad i Physics of Fluids. Han har ägnat de senaste fyra åren åt att studera hur man kan konstruera tystare fläktar.

– Jag är själv känslig för ljud och kan ha svårt att koncentrera mig och sova med störande ljud. När jag tog del av WHO:s rapporter om hur tonalt ljud kan leda till sjukdomar som högt blodtryck och till och med hjärtstillestånd så fick projektet en helt ny dimension, säger Martin Ottersten.

Lösningen på var ljudet uppstår och hur det kan tas bort har länge gäckat världens fläktproducenter. Men tack vare de nya fynden kan oljudet snart glömmas.

– Genom att modifiera fläktar och mäta ljudnivåerna med hjälp av väldigt stora beräkningar på hundratals datorer under flera veckors tid kunde jag se exakt var i fläktens konstruktion som tonalljudet uppstår och hur det kan elimineras. Ytterligare en positiv effekt vi har kunnat se, är att verkningsgraden på fläkten har ökat när tonalljudet har minskat.

Nästa steg är att lansera de tysta fläktarna på marknaden.

– Vi håller just nu på att patentera lösningen och att implementera den i våra fläktar. Därefter ska vi få ut dem på marknaden och bidra till att göra våra inomhusmiljöer mer hälsosamma att vistas i. Och dessutom dra ner på energikonsumtionen och koldioxidutsläppen på köpet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV