Radar

Stad och land stärker varandra

Arbeten som skapas i städer som Stockholm och de som skapas i andra delar av landet stärker arbetsmarknaderna i landet.

Stad och land bidrar till varandras utveckling. I fråga om arbetstillfällen till exempel.

En rapporten skriven av Stockholms Handelskammare att Stockholms ekonomi och arbetsmarknad ger sysselsättning också i andra län, och vice versa.

Slutsatsen blir att politikerna måste göra det möjligt för olika delar av landet att dra nytta av sina unika egenskaper och att den växelverkan som finns mellan stad och land kan fortsätta.

– Det föreligger en mycket stark symbios mellan stad och land som politiken inför det kommande valet måste se till att främja med konkreta insatser, inte minst när det gäller bostadsmarknaden i Stockholm och infrastruktursatsningar runt om i landet, säger Stefan Westerberg, chefekonom Stockholms Handelskammare.

Enligt rapporten arbetar 264 000 personer i andra regioner än i Stockholms län med att producera varor och tjänster som exporteras till Stockholms län.

– Detta samband kan konkret illustreras med att om 100 nya jobb skapas i Stockholm så ger det positiva bieffekter i form av 20 nya arbetstillfällen utanför länet, säger Stefan Westerberg.

På motsvarande sätt är arbetar 372 000 personer i Stockholms län med att producera varor och tjänster som exporteras till andra län. Skapas 100 nya jobb i övriga landet så skapas ytterligare 10 jobb i Stockholms län.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV