Radar

Så ska fler hitta varor från  ekologiska kvarnar

Saltå kvarn utanför Järna är en av de ekologiska kvarnar runt om i landet som nu marknadsförs för att fler ska hitta dem.

Försäljningen av ekologiska produkter har de senaste åren legat på samma nivå. Nu försöker branschorganisationen Organic Sweden få fler att köpa ekologiskt spannmål genom att göra en karta över Sveriges ekologiska kvarnar.

31 kvarnar som är ekologiskt certifierade och odlar äldre spannmålssorter finns med på Kvarnkartan, de flesta ligger i Halland, Mälardalen, Västra Götaland och Skåne.

– Syftet är att visa att det finns många fler än man kanske tror. Vad vi hoppas är att de här produkterna ska nå ut till bagerier, konditorier och butiker som använder mjöl och spannmål i sin produktion på olika sätt, säger Charlotte Bladh André, VD för Organic Sweden.

Utbudet av ekologiska spannmålsprodukter i svenska butiker varierar. Charlotte Bladh André hoppas att det ska finnas plats för fler ekologiska varor.

– Man skulle kunna tänka sig att det går att få ut ännu mer ekologiskt bröd i butik för det är det verkligen ont om.

Goda förutsättningar i Sverige

En knapp procent av allt bröd som såldes i Sverige förra året var ekologiskt. De senaste åren har försäljningen av ekologiska produkter stannat av. Under 2021 minskade försäljningen av ekologiska produkter med 5,4 procent jämfört med 2020 enligt Jordbruksverket. En trend som går tvärtemot hur det ser ut i andra europeiska länder som Tyskland och Danmark.

– I Sverige har vi goda naturliga förutsättningar att producera ekologiskt. Men sedan är det konsumenterna som måste vara villiga att betala extra. Det är avgörande för att de ska finnas, säger Elvira Forsström, expert på ekologisk produktion på Lantbrukarnas Riksförbund.

Den avstannade försäljningen har skapat en tveksamhet hos lantbrukare att ställa om till att börja producera ekologiskt. De senaste åren har omställningstakten minskat.

– 2013 var det många som ställde om men sedan dess har den här ökningen i omställning minskat i takt, vi ser en platå, säger Elvira Forsström.

Ekologiskt kan klara sig bättre i kristider

En stor andel av de produkter som säljs i svenska butiker idag är ekologiska.

– Det finns en marknad för det. Men det är kanske för bra för att vara sant att ett marknadskoncept bara fortsätter att växa. Någonstans kanske man når en jämvikt på marknaden. Då kan man inte ställa om om man inte är säker på att det finns en efterfrågan.

Osäkerheten i omvärlden skulle kunna få efterfrågan på ekologiska produkter att öka, säger Elvira Forsström. Ökat fokus på att svensk livsmedelsproduktion ska vara självförsörjande och att priserna på handelsgödsel skjuter i höjdens skulle kunna gynna ekologiska producenter, säger hon:

– Det kan hända att ekologiskt har möjlighet att klara sig lite bättre i den här krisen än det konventionella. Hela regelverket går ut på att man ska bli mer självförsörjande på gården och använda sig mer av lokala resurser så man har inte lika mycket av de här stora handelsflödena som den konventionella produktionen är beroende av.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.