Radar

Så ska fler hitta varor från  ekologiska kvarnar

Saltå kvarn utanför Järna är en av de ekologiska kvarnar runt om i landet som nu marknadsförs för att fler ska hitta dem.

Försäljningen av ekologiska produkter har de senaste åren legat på samma nivå. Nu försöker branschorganisationen Organic Sweden få fler att köpa ekologiskt spannmål genom att göra en karta över Sveriges ekologiska kvarnar.

31 kvarnar som är ekologiskt certifierade och odlar äldre spannmålssorter finns med på Kvarnkartan, de flesta ligger i Halland, Mälardalen, Västra Götaland och Skåne.

– Syftet är att visa att det finns många fler än man kanske tror. Vad vi hoppas är att de här produkterna ska nå ut till bagerier, konditorier och butiker som använder mjöl och spannmål i sin produktion på olika sätt, säger Charlotte Bladh André, VD för Organic Sweden.

Utbudet av ekologiska spannmålsprodukter i svenska butiker varierar. Charlotte Bladh André hoppas att det ska finnas plats för fler ekologiska varor.

– Man skulle kunna tänka sig att det går att få ut ännu mer ekologiskt bröd i butik för det är det verkligen ont om.

Goda förutsättningar i Sverige

En knapp procent av allt bröd som såldes i Sverige förra året var ekologiskt. De senaste åren har försäljningen av ekologiska produkter stannat av. Under 2021 minskade försäljningen av ekologiska produkter med 5,4 procent jämfört med 2020 enligt Jordbruksverket. En trend som går tvärtemot hur det ser ut i andra europeiska länder som Tyskland och Danmark.

– I Sverige har vi goda naturliga förutsättningar att producera ekologiskt. Men sedan är det konsumenterna som måste vara villiga att betala extra. Det är avgörande för att de ska finnas, säger Elvira Forsström, expert på ekologisk produktion på Lantbrukarnas Riksförbund.

Den avstannade försäljningen har skapat en tveksamhet hos lantbrukare att ställa om till att börja producera ekologiskt. De senaste åren har omställningstakten minskat.

– 2013 var det många som ställde om men sedan dess har den här ökningen i omställning minskat i takt, vi ser en platå, säger Elvira Forsström.

Ekologiskt kan klara sig bättre i kristider

En stor andel av de produkter som säljs i svenska butiker idag är ekologiska.

– Det finns en marknad för det. Men det är kanske för bra för att vara sant att ett marknadskoncept bara fortsätter att växa. Någonstans kanske man når en jämvikt på marknaden. Då kan man inte ställa om om man inte är säker på att det finns en efterfrågan.

Osäkerheten i omvärlden skulle kunna få efterfrågan på ekologiska produkter att öka, säger Elvira Forsström. Ökat fokus på att svensk livsmedelsproduktion ska vara självförsörjande och att priserna på handelsgödsel skjuter i höjdens skulle kunna gynna ekologiska producenter, säger hon:

– Det kan hända att ekologiskt har möjlighet att klara sig lite bättre i den här krisen än det konventionella. Hela regelverket går ut på att man ska bli mer självförsörjande på gården och använda sig mer av lokala resurser så man har inte lika mycket av de här stora handelsflödena som den konventionella produktionen är beroende av.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV