Radar

Storbank ber om ursäkt för slavhandel

Banken ABN Ambro i Nederländerna.

Nederländernas tredje största bank, ABN Amro, bad på onsdagen om ursäkt för sin inblandning i slavhandel. Bankens roll i handeln på 1700- och 1800-talet ledde till omfattande lidanden, säger banken.

Ursäkten kom sedan banken beställt en utredning som kom fram till att tidigare företrädare för företaget var inblandade i ”slaveri på plantager och handel med varor som kom från utnyttjande av slavar”.

Banken är ett av de första nederländska storbolag som officiellt ber om ursäkt för inblandning i det omfattande utnyttjandet av slavar i bland annat flera av landets tidigare kolonier.

Banken har kopplingar till den finansiella institutionen Hope & Co, som var en av Nederländernas främsta ekonomiska aktörer under sent 1700-tal.
”Slaveri var inte bara en del av bolagets ekonomiska intäkter, bolaget var också inblandat i dagliga beslut i verksamheten på plantager med slavar”, konstaterar utredarna.

Beslut som fattades i kontor i Amsterdam och Rotterdam påverkade direkt livet för tusentals människor som tvingats till slaveri, säger Pepijn Brandon på forskningsinstitutet IISH.