Radar

Goda förutsättningar för varg i Sydsverige

Vargar i vargreviret vid Linderödsåsen i Skåne.

Om vargen återkoloniserar södra Sverige skulle tätheten i området kunna bli flera gånger högre än de nuvarande reviren i Mellansverige. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Studien bygger på vargdata från mellersta Sverige och Polen, samt information om vargens beteende, som val av bytesdjur och revirstorlekar.
Den förmodade högre vargkoncentrationen beror på att det i södra Sverige, utöver älg och rådjur, även finns vildsvin, kronhjort och dovhjort.

”Studien visar att tätheten av varg södra Sverige troligen skulle vara två till tre gånger högre än i Mellansverige eftersom storleken på reviren skulle minska som en effekt av att det finns fem större viltarter i stället för två”, säger Håkan Sand, forskare på SLU, enligt ett pressmeddelande.

Enligt studien skulle en etablering av varg i Sydsverige påverka jaktmöjligheterna för rådjur och älg, primärt i de sydvästra delarna där kron- och dovhjort saknas.

”Med den här typen av forskning kan vi göra prognoser över vad som kan komma att hända när vargar eller andra stora rovdjur återkoloniserar områden i Europa”, säger Sand.

Cirka 395 vargar i Sverige

Förra vintern (2020–21) fanns 48 familjegrupper av varg i Skandinavien och 27 revirmarkerande par. Det totala antalet ”svenska” vargar uppskattades vara 395.
2019–2020 bedömdes det finnas cirka 365 vargar i Sverige. Vintern före (2018–2019) var det cirka 300 vargar.
Inventeringen pågår hela vinterhalvåret och görs på samma sätt i Sverige och Norge, främst genom spårning på snö samt dna-analyser av spillning, urin och hår.
Vargen kan ha en mankhöjd på 90 centimeter, vilket är 30 centimeter mer än schäferhundar, som vargar ofta förväxlas med av ovana observatörer.
Vargens tassavtryck är väldigt likt avtrycken från stora hundraser, nästan en decimeter långa. Om man vill bidra till arbetet med att spåra varg och tror sig ha hittat vargspår i snön är det viktigt att lägga till exempel ett kreditkort eller en linjal bredvid före fotografering så att storleken framgår.
Andra vargspår i terrängen kan vara spillning som innehåller älghår eller avlång spillning med benbitar i, enligt Naturskyddsföreningen, som också tipsar om att man kan kika efter spår av vargkiss på träd. I vargens fall hamnar kisset lite högre upp när den revirmarkerar.
Källor: SLU Viltskadecenter, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV