Radar

Byliv ska ge äldre ett bättre liv

Äldre på särskilda boenden ska i filmer få uppleva kulturhistorien i byar runt Piteå.

Kulturhistorien bakom mötesplatser i en by, handel och livet på arbetsplatser ska öka livskvaliteten för äldre i Piteå.

Det är fyra filmer på temat ”Min by” som tagits fram av kommunen och som från och med i påsk ska visas för de äldre som bor på särskilda boenden.
Temana ska knyta an till minnen:

– Under arbetets gång med att skildra livet i byarna upptäckte vi att det var svårt att skapa en film för varje by. I stället valde vi att arbeta utifrån olika teman, till exempel handeln på landsbygden, säger Roger Norén, konserthuschef på Studio Acusticum, som gjort filmerna och som arbetar med att kulturproduktioner ska nå också de som inte kan ta sig till en scen eller en konsert.

Det är socialnämnden i Piteå som beställt filmerna och det är en fortsättning på ett arbete som började under pandemin, under hösten 2020, när restriktionerna gav upphov till isolering och ensamhet för många äldre.

– Det nationella besöksförbudet var bland det svåraste vi någonsin har gjort. Ensamhet i form av social isolering stiger med åldern och utgör ett ökande folkhälsoproblem. Skyddsfaktorer för psykisk hälsa är att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

Mänsklig rättighet som kan ge ett bättre liv

Att ha tillgång till kultur är också en mänsklig rättighet:
– Genom det här projektet hittar vi vägar att nå in med kulturupplevelser till de äldre som bor på särskilt boende. Tillgång till kultur är en mänsklig rättighet och med den digitala tekniken kan vi uppfylla delar av det behovet, säger Annika Nordstrand, förvaltningschef Kultur, park och fritid i Piteå.

Riksantikvarieämbetet har för några år sedan uppmärksammat relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa. Inte minst platser kan vara viktiga och kulturupplevelser kan ge bättre välbefinnande och tillfrisknande och studier visar att kulturella aktiviteter kan motverka demens, enligt myndigheten.

– Kulturen är viktig eftersom den många gånger leder till livskvalitet och välbefinnande. Berättelsen från förr är tänkt att påminna om tider som varit. Tanken är att skapa ett sammanhang, gemenskap och samtal, säger Magdalena Jonsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV