Radar

Justitieråd leder kommission om samepolitik

Samernas flagga framför riksdagen.

Regeringen har utsett justitierådet Kerstin Calissendorff till ordförande i den sanningskommission som ska kartlägga och granska politiken som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.

”Regeringen har ett ansvar att öka kunskapen om de övergrepp, kränkningar och rasism som samer har blivit och blir utsatta för, som bidragit till att samerna i många fall fråntagits sitt språk, sin kultur och sin identitet. Därför är jag glad att Kerstin Calissendorff nu kan påbörja detta viktiga arbete”, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

Sanningskommissionens 13 ledamöter ska enligt regeringen utses efter samråd med Sametinget. Uppdraget består bland annat i att lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV