Radar

Funktionsnedsättning kan leda till dålig ekonomi

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta en sämre ekonomi än andra.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) riskerar att förbli i fattiga. Det konstaterar föreningen FUB i en ny rapport.

Enligt FUB har den ekonomiska situationen för personer med IF svåröverskådlig och osammanhängande.

Trots att riksdagen förra året beslutade höja både sjuk- och aktivitetsersättningen och bostadstillägget, samtidigt som skatten sänktes, blir inte de enskildas disponibla inkomst större. Pengarna hamnar istället hos kommunerna, som behöver betala arvode till gode män och förvaltare. Höjda inkomster riskerar också att bara leda till högre avgifter för kommunala insatser.

”Konsekvensen blir en ofta livslång fattigdom och därigenom bristande delaktighet i samhället”, skriver FUB:s förbundsordförande Anders Lago i förordet till rapporten ”Fångad i fattigdom?”.

FUB vill att sjuk- och aktivitetsersättningen ska följa löneutvecklingen och att personer med IF ska kunna tillåtas ha besparingar utan att det påverkar bostadstillägget.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV