Radar

1000+ forskare globalt i civil olydnad för klimatåtgärder

Under fyra timmar blockerade forskare en bro i Berlin innan de till slut fördes bort av polis.

Ett 1000-tal forskare från 25 länder deltog under förra veckan i en rad störande aktioner mot statliga och vetenskapliga institutioner och företag. Genom civil olydnad vill de belysa brådskan och orättvisan med den ekologiska krisen och klimatkatastrofen.  

Under parollen ”1,5°C är död, klimatrevolution nu!” utfördes 63 ickevåldsaktioner runtom i världen i samband med att del tre av IPCC:s klimatrapport publicerades i början av april.

Kraven var platsspecifika och aktionerna varierade i omfång men inkluderade alltifrån ockupation av broar och byggnader, blockering av entréer, sit-ins, strejker, uppklistring av vetenskapliga artiklar och affischer, marscher, teaterföreställningar och teach-ins till uppsökande evenemang.

– Kampen för 1,5 C är över och striden för mänsklighetens existens på planeten har börjat… Agera nu, säger en av de svenska deltagarna i Scientist Rebellion (som inte vill nämnas vid namn).

Under en civil olydnadsaktion kastades fakeblod på fasaden till Madrids nationella kongress
Under en civil olydnadsaktion kastades fakeblod på fasaden till Madrids nationella kongress. Foto: Irene González

Syftet var att belysa hur världsledarnas passivitet har lett till en situation där det praktiskt taget är omöjligt att undvika 1,5°C uppvärmning. Nu behövs brådskande nödåtgärder för att förhindra varje bråkdel av en grad av uppvärmning.

– Vi behöver en miljard klimataktivister. Jag uppmanar alla till att fundera över vart vi är på väg som art och att ägna sig åt civil olydnad. Tiden är inne, säger Peter Kalmus, NASA-forskare och medlem i forskarupproret i ett pressmeddelande.

Globala södern mest utsatt

Många av forskarna deltog i en veckolång strejk från sitt akademiska arbete. Istället ägnade de sig åt pedagogisk olydnad och undervisade sina studenter om klimatkrisen eller höll lektioner på gatan. Strejker inträffade i mer än 25 länder, inklusive Sverige, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Kongo, Frankrike, Tyskland, USA, Norge, Spanien, Storbritannien, Österrike, Italien, Nya Zeeland, Holland, Thailand och Brasilien.

Många av aktionerna ägde rum i den globala södern, särskilt i Afrika och Sydamerika, där klimatpåverkan märks starkt redan idag. I Zimbabwe betonades vikten av landets våtmarker i inlandet som är avgörande för samhällsanpassningen till ett förändrat klimat. Just nu försvinner dessa våtmarker som demonstranterna menar måste skyddas.

Aktivister i den globala norden uttalade sig också till stöd för den globala södern och bad sina regeringar att inte bara minska koldioxidutsläppen omgående – utan att också hjälpa den globala södern ekonomiskt för klimatanpassning och lindrande åtgärder.

En av deltagarna i Zimbabwes forskaruppror pekar ut skador i våtmarken vid Ruwa Harare
En av deltagarna i Zimbabwes forskaruppror pekar ut skador i våtmarken vid Ruwa Harare. Foto: Scientist Rebellion.

Några av åtgärderna ledde till starka polisreaktioner och rättsliga åtgärder. I Italien stämde Sapienza Università di Roma fyra aktivister för “avbrott i den offentliga tjänsten”, vilket kan leda till 7 års fängelse och böter på 3000 euro vardera. I Los Angeles anlände cirka 100 medlemmar av polisstyrkan i full upploppsutrustning för att ta itu med fyra forskare som var fredligt fastkedjade vid ingången till Case Bank.

– Igår arresterades jag för att ha ockuperat WTC i Portland i solidaritet med hundratals forskare över hela världen eftersom jag är livrädd för klimat och ekologisk förstörelse. Jag känner mig tvungen att använda min röst och min kropp för att driva på för radikal förändring, säger Will, materialvetare och medlem i Scientist Rebellion.

”Klimataktivister framställs ibland som farliga radikaler. Men de verkligt farliga radikalerna är länderna som ökar produktionen av fossila bränslen.”
– FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, 4 april, IPCC-rapportens presskonferens.

Fakta om Scientist Rebellion

Organisationen Scientist Rebellion utgörs enligt dem själva av aktivister från en mängd olika vetenskapliga bakgrunder, som uppmanar världens samhällen till att motstå sina regeringars livsfientliga agendor innan det är för sent. 
“Om vi forskare inte agerar som om vi är i en nödsituation, hur kan vi förvänta oss att allmänheten ska göra det?”, står det på organisationens hemsida.
– Vi anser att forskare borde göra motstånd i frontlinjen, men motståndet måste vara större än någon grupp. Om du inte är en vetenskapsman är du välkommen – bakom varje åtgärd finns en hel gemenskap av människor som stödjer, skapar och organiserar. När forskare gör uppror är det kraftfullt eftersom det inspirerar andra att resa sig. Genom att föra samman forskar- och aktivistgrupper, bemyndigas båda, säger Nate Rugh.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV