Radar

Stora skador på svenska skogen

Skogen drabbas hårt av betesskador och skador från granbarkborren och olika skadesvampar.

Den svenska skogen fortsätter att fara illa. Framför allt är det granbarkborren och betesskador av älg och annat vilt som ställer till problem, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

Enligt en analys från i fjol riskerar den framtida skogstillväxten i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län att bli ungefär 20 procent mindre per år än tidigare beräknat.

– Läget är bekymmersamt. Betesskadorna ligger på för höga nivåer och skadorna från granbarkborren har varit höga sedan den torra sommaren 2018 då vi fick ett stort utbrott, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

För att komma tillrätta med betesskadorna behöver antingen viltstammen minskas eller viltet utfordras med annat.

– Den mest förödande skadan är att de äter toppskotten. Träden kan överleva, men det blir en väldigt krokig stam och som inte går att använda som sågvirke, säger Lennart Svensson.

Även skadesvampar är ett stort problem. Rottickan angriper flera olika trädslag, men främst gran, och leder till röta i både stam och rötter. Enbart virkesförsämringen beräknas kosta skogsbruket uppemot en miljard kronor per år.

Av Skogsstyrelsens skaderapport för 2021, som tagits fram i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, framgår att flera skador på skogen också förvärras av klimatförändringarna.

– Normalt ska granbarkborren inte kunna övervinna ett friskt träd, men längre torra perioder på sommaren utan nederbörd stressar granen och gör att den inte orkar trycka tillbaka barkborren. Från och med den 1 april i år får man därför inte plantera gran på mager och torr mark, säger Lennart Svensson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV