Radar

Exitspiral ger brist på sjuksköterskor

Brister i arbetsmiljön inom vården kan leda till en "exitspiral": Medarbetare slutar, vilket gör situationen ännu sämre för de som är kvar.

Sjuksköterskor har blivit en global bristvara enligt forskare från Lunds Universitet. Många slutar på grund av dåliga arbetsförhållanden och ledningen blir allt mindre tillmötesgående mot de som stannar kvar.

Efter en enkät bland 1500 personer pekar forskare vid Lund och Malmös universitet ut flera bakomliggande anledningar till sjuksköterskebristen.
Sex anledningar som avgörande: För lite fokus på livslångt lärande och kompetensutveckling, ökad arbetsbelastning, bristfällig introduktion till nya arbetsplatser, svårighet att förena arbete och fritid, svagt erkännande av de anställdas förmågor, och dåligt ledarskap.

– Dessa resultat förvånar inte någon. Och lösningen på problemet är inte heller särskilt överraskande, säger Rebecca Selberg, genusvetare vid Lunds universitet som tillsammans med Paula Mulinari, docent i socialt arbete vid Malmö universitet har genomfört studien.

Uppsägningar leder till “exitspiral”

En negativ spiral uppstår när sjuksköterskor som är missnöjda med sin arbetssituation lämnar en viss verksamhet. De som stannar kvar får alltmer att göra och rutinerna blir lidande.

När ny personal rekryteras blir ofta upplärningen kort och ansvarsnivån ökar i snabb takt. Enligt studien känner de nyanställda brist på kontroll och stor press inför ansvarsområdet. Detta leder i sin tur till att verksamheten blir lidande med ännu fler uppsägningar, dåligt rykte och färre sökande till tjänster. Samtidigt gäller det omvända på populära arbetsplatser.

– När dessa pressade situationer uppstår har ledningar en tendens att bli alltmer rigida och säga nej till allt som personalen ber om, från höjda löner till förändringar i schemat, säger Paula Mulinari. Detta förstärker i sin tur personalens känsla av att arbeta i en instabil organisation där deras arbetsinsats tas för given.

Personer i ledningspositioner ignorerar problemen

När forskarna intervjuade ledningspersoner visade det sig att massavhoppen uppfattades som en konsekvens av att unga är “hoppjerkor” som vill prova sina vingar på fler ställen. Men också att det är en strategi för sjuksköterskor att få höjd lön.

– Visst kan detta stämma till viss del, säger Rebecca Selberg. Men om man inte erkänner att det finns ett problem och tar tag i det på allvar går det inte att komma till rätta med sjuksköterskebristen.

Enligt forskarna finns det inga mirakelkurer, utan problemet med låga löner kan endast åtgärdas med höjda löner. Dessutom måste chefer på alla nivåer bli lyhörda och lämna utrymme inom organisationen för de anställdas egna analyser. Forskarna visar att sjuksköterskor som vars åsikter beaktas ofta kommer tillbaka till gamla arbetsplatser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV