Radar

Bemöter skolor föräldrar olika beroende på bakgrund?

Spelar det någon roll om du är tandläkare eller undersköterska när du ställer frågor till en skola om skolvalet? Spelar det roll om ditt namn som klingar svenskt eller arabiskt? Enligt en ny studie är svaret ja. 

Studien innebar att 3 430 skolor i landet fick brev med frågor om skolans profil, kötid och hur ansökningsprocessen ser ut, skickade från påhittade föräldrar. Enligt Uppsala universitet är det största diskrimineringsexperimentet som gjorts i Sverige hittills.

Mejlet undertecknades av påhittade föräldrar, som i mejlet gett information om sitt namn och sitt yrke. Mejlen skickade från dels ”en undersköterska” och dels ”en tandläkare”. Föräldrarna hade också svenskklingande respektive arabiskklingande namn.

– Högutbildade föräldrar fick mer vänliga och välkomnande svar. De blev oftare informerade att det fanns plats på skolan och de fick mer positiv information om skolans egenskaper. Resultaten visar att alla föräldrar från olika socioekonomiska grupper inte har samma förutsättningar i skolvalet, säger Jonas Larsson Taghizadeh, forskare i statskunskap vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Experimentet täckte nästan alla skolor i Sverige och visa att de socioekonomiskt starka föräldrarna fick mer uppmuntran från skolan att söka. De socioekonomiskt svagare föräldrarna fick mindre välkomnande svar.

– Det är mycket sällan som socioekonomisk diskriminering diskuteras i den offentliga debatten och det finns heller inte med bland diskrimineringsgrunderna. Denna diskrimineringsform har heller inte studerats i särskilt hög grad. Trots detta visar min studie att socioekonomisk diskriminering förekommer i den svenska skolan, med potentiellt stora negativa konsekvenser både individen och för skolväsendets möjlighet att erbjuda alla barn en likvärdig undervisning, säger Jonas Larsson Taghizadeh.