Radar

Vanligt med hot och våld mot hbtq-debattörer

Många företrädare för civilsamhället utsätts för trakasserier, hot och våld, enligt en ny rapport.

Varannan hbtq-debattör har råkat ut för trakasserier, hot eller våld i samband med att de uttalat sig offentligt, en av tre har drabbats det senaste året.

Det framgår av rapporten ”Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället” som sammanställts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och nu lämnas till regeringen, skriver generaldirektör Lena Nyberg i en debattartikel i DN.

Rapporten bygger på en enkät som skickats ut till 4 000 ideella organisationer och trossamfund med en svarsfrekvens på 43 procent.
Även politiker, journalister och företrädare för andra delar av civilsamhället utsätts i hög utsträckning: 22 procent har någon gång blivit utsatta – 13 procent av samtliga har utsatts det senaste året.

Enligt Nyberg uppger nästan en tredjedel av de svarande att händelserna påverkat privatlivet och den psykiska hälsan, en fjärdedel att de blivit rädda och nästan lika många att de funderat på att byta eller lämna sina uppdrag.

”Enkätsvaren visar att hot och hat, eller rädslan för att drabbas av det, riskerar att minska mångfalden av röster i samhällsdebatten”, skriver hon.

Den vanligaste förövaren är enligt rapporten en man mellan 45 och 64 år, och många vittnar om att de utsätts av samma person gång på gång.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV