Radar

Relationen till kläder påverkar delningsekonomin

Klädbibliotek har blivit ett fenomen inom delningsekonomin under senare år – där kunder kan låna eller hyra kläder under en period.
Men intresset bland klädanvändarna har varit lågt och forskare har nu visat att det beror på vår relation till våra kläder.

− Utmaningarna med att hyra sina kläder kan till viss del förklaras av den känslomässiga karaktär och nära relation som utvecklas mellan konsumenter och kläder och mode, säger konsumtionsforskare Niklas Sörum på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

− Deltagarna [i studien] var ofta kritiska till huruvida temporär tillgång till kläder och uthyrningstjänster kunde ersätta betydelsen av att själv äga sina kläder.

Men klädbibliotek kan ge utrymme för identitetsskapande och experimenterande och forskarna tror att idén har möjligheter i framtiden.

I studien intervjuades 15 personer som varit medlemmar i modebibliotek, och tre fokusgruppper följdes mellan 2017 och 2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV