Radar

Nu är covid-19 inte längre samhällsfarlig

Från den 1 april krävs det inte längre något vaccinations- och testintyg för någon inresande till Sverige.

Inga mer krav på smittspårning och karantän. Från och med i dag fredag avskaffas pandemilagen, och covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom.

Det må vara första april, men det är inget skämt. Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, mer känd som pandemilagen, har upphört att gälla. Covid-19 klassas numera inte heller som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

Beslutet, som fattades av riksdagen förra onsdagen, börjar gälla från och med i dag den 1 april.

– Det här är tack vare den goda vaccinationstäckningen som skyddar mot allvarlig sjukdom. Då ser vi inte längre att den ska klassas som allmänfarlig, för att den inte påverkar samhället på samma sätt, säger Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Enligt henne gör myndigheten bedömningen att de inte kommer att behöva ta tillbaka klassificeringen som samhällsfarlig.
– Om det inte uppstår en ny variant där vaccinen inte har effekt mot allvarlig sjukdom och där vi har en annan sjukdomsbild.

Hemma vid sjukdom

Men att pandemilagen slopas och klassificeringen ändras innebär inte att covid-19 försvinner. Det pågår fortfarande en pandemi, påpekar Sara Byfors.
Därför är en grundläggande rekommendation att man ska fortsätta att stanna hemma om man är sjuk, för att inte sprida covid eller vad det kan vara för sjukdom.

Sjukdomen räknas också alltjämt som anmälningspliktig, vilket innebär att sjukvården måste anmäla alla konstaterade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Ny lag under utredning

Inom vård och omsorg måste covid-19 fortfarande också smittspåras, enligt beslut från Folkhälsomyndigheten.

– Det måste finnas en smittspårning inom vården och äldreomsorgen, där det finns individer som har en risk för allvarlig sjukdom av covid-19. Det är fortsatt viktigt att inte sjukdomen kommer in i sjukvården, säger Sara Byfors.

Pandemilagen, som trädde i kraft den 10 januari förra året, gav regeringen befogenheter att själv besluta eller överlåta myndigheter att besluta om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridningen av covid-19. I normala fall ska sådana beslut fattas av riksdagen.

Förra sommaren tillsatte regeringen en utredning om en ny smittskyddslag, bättre anpassad för framtida pandemier. De slutliga förslagen ska slutredovisas den 31 augusti 2023.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV