Radar

Inga olagliga växtskyddsmedel vid kontroller

Kemikalieinspektionens kontroller av växtskyddsmedel hittade ingenting att anmärka på i fjol.

I fjol kontrollerade Kemikalieinspektion (KemI) totalt 19 växtskyddsmedel i ett urval från svenska distributörer. Inga olagliga medel som exempelvis förfalskningar påträffades, enligt myndigheten.

Alla analyserade produkter innehöll också angiven mängd verksamt ämne och inga brister i märkningen hittades heller.

”I årets kontroll hittade vi inga olagliga växtskyddsmedel. Olagliga medel kan skada vår hälsa genom att bidra till skadliga halter i livsmedel och orsaka ekonomiska förluster genom att inte vara effektiva eller genom att förstöra skörden”, säger Eva Rackow, inspektör på KemI i ett pressmeddelande.

Användningen av medlen är hårt reglerad i EU och i dag finns 394 godkända medel i Sverige. KemI har ansvar för att ge grönt ljus innan de får säljas och för att kontrollera att företag som tillverkar eller för in medlen till Sverige följer lagstiftningen.

Riktlinjen är att varje år analysera cirka fem procent av de godkända produkterna.