Radar

Feminism ett säkerhetshot?

En ny studie visar att 12 procent av männen och fyra procent av kvinnorna ser feminism som ett säkerhetshot. Hur och varför vill forskare titta närmare på.

– Studiens resultat stämmer i hög grad överens med tidigare forskning om hur den radikala högern ser ut globalt, men det som sticker ut är den tydligt definierade gruppen som motsätter sig feminism i den utsträckningen att de ser den som ett säkerhetshot i en svensk kontext, säger Eva-Karin Gardell, professor vid Försvarshögskolan, i ett pressmeddelande.

– Det här är särskilt förvånande med tanke på att Sverige ses som ett av de mest jämställda länderna i världen och har en regering som driver en feministisk utrikespolitik.

Anledningen till gruppens syn på feminism framgick inte av studien.

– Man kan tänka sig att det handlar om en anti-elitistisk hållning, eller att man lyssnat på ytterkantspartier till höger som för fram tankar om att kvinnor är ett säkerhetshot eftersom de är mer benägna att söka samförstånd, och mindre benägna att ta till militärt våld, men det vet vi inte, säger hon.

Olika orsaker bakom synen

Forskarna delade in 3000 enkätsvar i fyra olika grupper med olika syn på säkerhetshot.

Dels identifierades en grupp med antifeministiska, invandrarfientliga och anti-jämlika åsikter. På andra änden fanns personer med tro på jämlikhet och tolerans som visar tillit till samhällets institutioner.

Enligt Eva-Karin Gardell överensstämmer studien rent demografiskt med äldre forskning; en människas uppfattning om säkerhet är starkt relaterad till kön och utbildningsnivå.

Män med lägre utbildningsnivå tenderade att dominera gruppen med auktoritära strömningar som ogillar invandring. Den mer jämlika och toleranta gruppen utgjordes i istället övervägande av kvinnor med högre utbildning.

– Studien visar på vikten av att faktiskt undersöka allmänhetens attityder. Det är särskilt relevant just nu, när politiken i allt högre grad drivs av känslor av hot och osäkerhet för att skapa ett känslomässigt engagemang. Vår studie pekar också på behovet av mer forskning om hur och varför feminism uppfattas som ett säkerhetshot och hur sådana uppfattningar kan hanteras, säger Eva-Karin Gardell.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV