Radar

Kriget i Ukraina kan leda till miljöskador

Många industrier och anläggningar i Ukraina kan orsaka miljöskador om de skadas.

En analys gjord av en ukrainsk miljöorganisation visar på 83 fall av skador på industrianläggningar eller ekosystem under kriget hittills.

Det är den ukrainska miljöorganisationen Ecoaction, som samarbetar med bland annat Naturskyddsföreningen, som på tisdagen berättat att man har indikationer på att 36 industrier skadats hittills under kriget. 29 andra skadade anläggningar hotar energiförsörjningen, sju fall har påverkat marina ekosystem, sex fall har påverkat kärnkraftanläggningar och fem har haft påverkan på andra ekosystem.

Regionerna Kiev, Kharkiv och Mykolaiv är de som drabbats värst, enligt analysen. Vad gäller situationen i östra Ukraina, i regionerna Luhansk och Donetsk, är uppgifterna mer osäkra.

Skador på energi-infrastruktur kan till exempel göra att kolgruvor översvämmas. Skadade industrier kan göra att tungmetaller läcker ut i grundvattnet. En skadad anläggning ska ha läckt ammoniak. Andra ligger nära Azovska sjön, som kan drabbas av utsläpp.

Beräkningarna grundar sig på uppgifter från öppna källor på bland annat sociala medier. 
– Vi har analyserat data från öppna källor på internet och ber personer på plats skicka bilder på skadorna på miljön och på infrastruktur, sade Yevhenia Zasyadko på organisationen Ecoaction i ett webbsänt möte på tisdagen.

Organisationen vill med undersökningen visa på att västländers köp av fossila bränslen från Ryssland, som gör att kriget kan fortsätta, orsakar skador på miljön i Ukraina.

Ryssland kan slippa betala för skador

Enligt miljörättsjuristen Britta Sjöstedt vid Lunds universitet kan Rysslands permanenta medlemskap i FN:s säkerhetsråd göra att man inte kommer att behöva betala för de miljöskador kriget kan innebära i form av förstörd natur och utsläpp.

– Det finns internationella bestämmelser som ska skydda miljön i krig, men de har aldrig prövats i skarpt läge, säger Britta Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Tidigare har Irak tvingats ersätta Kuwait för skador efter kriget mellan länderna, men enligt Lunds universitet skedde det först efter att en FN-kommission tillsatts och först i år, trettio år senare, betalade Irak den sista delen av sin skuld.
Enligt Britta Sjöstedt kan Ryssland undvika en sådan FN-prövning eftersom man kan lägga in sitt veto mot beslut i FN:s säkerhetsråd.

– Det är små förutsättningar att Ryssland ska dömas för miljöbrott i internationell domstol, säger Britta Sjöstedt.

Bland de skador som som Lunds universitet sett kan drabba Ukraina finns att mark förstörs av militära fordon, att militära läger förstör naturområden och utsläpp av kemikalier.

– Den största faran är dock att det vanliga miljöskyddet försvinner när samhället kollapsar vilket leder till att det inte finns en infrastruktur som tar hand om avlopp som går sönder eller en brandkår som tar hand om utsläpp och bränder, säger Britta Sjöstedt.