Radar

”Inte som 2015” – EU:s plan för flykten

EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson efter måndagens migrationsministermöte i Bryssel.

En tiopunktsplan ska få ordning på vem som tar hand om vilka flyktingar från Ukraina och hur de bäst kan hjälpas. ”Vi ska inte ha det som 2015”, säger EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

När Johansson samlade EU-ländernas migrationsministrar i Bryssel på måndagen fick hon starkt stöd för de tio punkter som arbetats fram i snabb takt under helgen.

Det handlar inte minst om att få bättre koll på alla de som flytt undan Rysslands krig i Ukraina.
– Alla måste registreras i de nationella databaserna, men vi behöver också en EU-registrering för dem som får temporärt skydd. Och det ska vi börja jobba med i dag, säger Johansson efteråt.

Utöver det rena registrerandet talas om allt från bättre samordning mellan medlemsländerna till att övervaka eventuella säkerhetshot och förhindra människosmuggling. Och erbjuda transporthjälp.

– De första som kom visste direkt vart de skulle, till släktingar eller vänner i olika länder. Nu kommer andra grupper som inte riktigt vet vart de ska, säger Johansson.

Index från EU

EU har redan aktiverat sitt massflyktsdirektiv för att göra det möjligt för flyende från Ukraina att få uppehälle och boende i EU. Direktivet ger rätt åt alla att röra sig fritt bland medlemsländerna, men för att kunna hjälpa på bästa sätt behövs bättre kontroll över var flyktingarna finns. Det ska bland annat göras genom ett ”index” som visar medlemsländerna hur många som har hamnat var och hur mycket det är i förhållande till befolkningen.

– Det är ett grovt mått, men jag tror ändå att det hjälper till för att ge en viss bild. Alla medlemsländer känner just nu att ”vi gör väldigt mycket i vårt land” och jag tror att det är väldigt viktigt att visa att det gör andra länder också, säger Johansson.

Bra, tycker integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S).

– På lite sikt kommer väl det här indexet att hjälpa oss att se vilka länder som tar sin andel och vilka som behöver steppa upp lite, säger Ygeman på plats i Bryssel.

EU:s tiopunktsplan för de flyende

Här är EU-kommissionens tiopunktsplan för att hantera de flyende från Ukraina:
1) Gemensam EU-plattform för registrering
2) Samordning av transporter och information
3) Förbättrade mottagningssystem och bättre boenden
4) Nationella planer för långsiktiga behov
5) Gemensamma lösningar för att skydda barn
6) Gemensam plan mot människosmuggling och hjälp av offer
7) Ökad solidaritet med Moldavien
8) Förstärkt internationellt samarbete kring säkra destinationer
9) Hantera krigets följder för EU:s inre säkerhet
10) Ordna tillräcklig finansiering och resurser
Källa: EU-kommissionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV