Radar

33 läkemedelsrester hittade hos insekter

Läkemedelsrester från bland annat antibiotika och antihistaminer har upptäckts i insekter i Fyrisån i Uppsala.

Rester från 33 olika läkemedel har upptäckts hos insekter. Fynden har gjorts av forskare vid Uppsala universitet, som har undersökt fem olika arter i Fyrisån i Uppsala.

Främst visade de sig bära på antibiotika, antihistaminer, antidepressiva och antipsykotiska läkemedel.

”Vi vet sedan tidigare studier att vattnet i Fyrisån innehåller läkemedelssubstanser. Att de även finns i samtliga fem insektsarter vi studerat är oroväckande då många av substanserna har liknande effekter i djur som i människor”, skriver Emelie Sedvall, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten, på universitetets hemsida.

Högst koncentration uppmättes av tetracyklin, en antibiotika som på grund av överanvändning har lett till resistensutveckling.

Många av läkemedlen kan också påverka våra beteenden. Exempelvis har det sett hur ett antihistaminpreparat har gett lugnande effekt på en av arterna som studerades, vilket kan få dem att utsätta sig för ökade risker.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV