Radar

Vårkollen

Den globala uppvärmningen påverkar både växter, insekter och djur. För att följa utvecklingen vill Sveriges Lantbruksuniversitet få in rapporter om vårtecken.

Medborgarforskning är ett fenomen som har växt de senaste åren. Det är när forskare ber allmänheten att rapportera in fynd. Utan civilsamhällets stöd är det nästan omöjligt för forskarna att själva samla in denna information. Medborgarforskning kan till exempel ske via appar eller hemsidor.

– Vi ser att det finns ett stort intresse för att spana efter vårtecken. Detta kan också komma till nytta för vetenskapen, om observationerna också rapporteras in till oss, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen i ett pressmeddelande.

Varje år har forskarna fått in närmare 10 000 observationer av blåsippans, vitsippans, tussilagons, sälgens och häggens blomning samt björkens lövsprickning från drygt 2 000 platser i landet.

Vårförskjutning i tid och rum

Tack vare observationerna vet nu forskarna att vårtecknen förskjutits norrut med 70-80 mil, och en till två veckor tidigare, jämfört med för 100 år sedan.

– De observationer som görs i Vårkollen i år kan vi jämföra med dem som rapporterades in i de tidigare Vårkollarna 2015–2021, men också med dem som gjordes över hela landet för över hundra år sedan. På så sätt får vi ett mått på om årets vår är tidig eller sen, både i nutid och historiskt sett, säger Ola Langvall, samordnare för Svenska fenologinätverket.

De länder som ligger nära polcirkeln upplever en dubbel temperaturökning gentemot resten av världen. Därför får Sverige allt mildare vintrar och tidigare vårtecken.

Växter behöver insekter för pollinering, och insekter behöver växter som föda. Därför är det viktigt att insekterna kläcks samtidigt som deras värdväxt blommar, men på grund av klimatförändringarna förskjuts allt oftare dessa förhållanden. När det sker förlorar insekterna sin föda och hela generationer kan gå förlorade och arter kan till och med dö ut. Samtidigt förlorar växterna sina pollinatörer.

Fakta

Rapportera in vårtecken 30 april-1 maj – så här gör du

Vem som helst, var som helst i landet, kan vara med genom att gå ut under valborgshelgen (inrapporteringen är tidsbestämd till 30 april–1 maj) och rapportera in vårtecken till www.vårkollen.se.
De aktuella vårtecknen är blåsippans, vitsippans, tussilagons, sälgens och häggens blomning samt björkens lövsprickning. Rapportera det du sett, även om du observerat att det är för tidigt eller för sent för det aktuella vårtecknet hos dig. Markera också var du befinner dig, alla instruktioner finns på Vårkollen.
Eftersom växtsäsongens längd och olika arters aktivitetsperioder är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras som en effekt av klimatförändringen. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i naturen och som därmed behöver kunskap om hur detta förändras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV