Radar

Undervisning över landsgränser ska bygga broar

Undervisning som inte utgår från nationella konflikter ska provas i Europa.

Kan undervisning i historia motverka nationalism? Ja, anser ett stort antal lärare, som ska visa på Europeiska länders gemensamma historia.

Historieämnet har många gånger använts för att skapa splittring och som ett destruktivt politiskt verktyg, enligt Malmö universitet, som är med och tar fram en annan slags historieundervisning.

– Ämnet har på sätt och vis blivit kontaminerat med berättelser som använts för att bygga nationalism och föreställningar om vad nationen är eller har varit, säger Fredrik Alvén, docent i historia, i ett pressmeddelande.

Det har till exempel visat sig under den ryska invasionen av Ukraina.

Kursplaner tillgängliga för alla lärare

Det nya sättet att berätta historien ska ge lärare över hela Europa tillgång till kursplaner, övningar och källmaterial digitalt. I Malmö arbetar man med material om kvinnors kamp för jämlikhet.

– Vi bygger nu upp ett digitalt historielabb där lärare kan hitta inspiration och få verktyg att använda i sin undervisning. I stället för att fokusera på nationella historiska redogörelser och detaljer vill vi skapa förutsättningar för att undervisa om de stora utvecklingslinjerna i historien. Materialet på webbplatsen utgår från övergripande och gemensamma teman som migration, klass, kultur och genus, säger Fredrik Alvén.

Ett exempel på material som tar upp genusperspektiv, finns här.

"Skapar bättre förståelse för nutiden"

En rad lärosäten i Europa ingår i projektet, bland annat universiteten i Malmö och Helsingfors. Elever ska också lära sig att förhålla sig till källor och historiska dilemman, göra jämförelser och dra lärdomar.

– Att förstå att människor i historien inte kan dömas utifrån vår tids moraliska värderingar utan att de haft begränsade möjligheter att agera i den tid och det sammanhang de levde i. Det skapar också en bättre förståelse för nutiden, säger Fredrik Alvén.
– Ytterst handlar det om att bygga broar mellan framtidens europeiska medborgare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV