Radar

Studie fann mikroplaster i människoblod

Mängder av plastskräp förorenar jorden, här är ett exempel i Bosnien.

För första gången har forskare hittat mikroplaster i mänskligt blod. Nästan 80 procent av testpersonerna hade de små partiklarna i blodet, rapporterar The Guardian. ”Det här är ett genombrott”, säger professor Dick Vethaak.

Forskarnas upptäckt visar att mikroplaster kan ta sig runt i kroppen och till exempel skulle kunna sätta sig i organ. Exakt vilken påverkan det har på vår hälsa är dock än så länge okänt.
– Den stora frågan är vad som händer i våra kroppar, säger professor Dick Vethaak, ekotoxikolog vid Vrije Universiteit i Amsterdam, till The Guardian.

22 personer studerades

Forskarna vet till exempel inte om mikroplasterna stannar kvar i kroppen, om de riskerar att ansamlas i vissa särskilda organ eller om de kan ta sig igenom blod-hjärnbarriären.

I studien analyserades blodprover från 22 friska vuxna donatorer. Tack vare teknik som kan upptäcka och analysera partiklar som är blott 0,0007 millimeter stora fann forskarna plastpartiklar i blodet hos 17 av testpersonerna. I hälften av fallen hittade forskarna pet-plast, som används för att tillverka plastflaskor. Man fann även till exempel spår av plaster som används i plastkassar och matförpackningar.

Fler studier

En del blodprover innehöll två eller tre olika sorters plaster, men överlag varierade både mängden plast och vilka sorters plast man hittade stort mellan de olika testpersonerna, vilket kan tyda på att plasten i blodet påverkades av vilka typer och hur mycket plast testpersonerna hade utsatts för kort innan testet.

– Vi måste expandera forskningen och öka antalet prover, antalet polymerer som undersöks, med mera, förklarar Dick Vethaak och säger att flera studier redan pågår.

Plastskräp finns i dag över allt på jorden och mikroplaster har hittats på såväl Mount Everest som nere i havsdjupen. Det är väl känt att människor får i sig små plastpartiklar via maten, dricksvatten eller luften.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environment International.

Fakta: Miroplast

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment som är upp till fem millimeter. Det kan vara tillverkat som mikroplast eller bildas vid slitage eller nedbrytning av plast.
I haven flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. Varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 miljoner ton. Plastskräpet, som till exempel består av plastartiklar och fiskeredskap, fragmenteras till mikroplaster. Beroende på typ av plast, temperatur och exponering för solljus kan nedbrytningen ta flera hundra år.
Den långa nedbrytningstiden innebar att mängden mikroplast kommer att öka under en lång tid även efter det att tillförseln av ny plast har upphört.
Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV