Radar

Ny studie: Oljeutsläpp från fartyg vanliga till havs

Många fartyg släpper olagligt ut spillvatten till havs enligt en studie.

Oljeblandat spillvatten från fartyg kan släppas ut olagligt upp till 3 000 gånger om året i haven i Europa. Det visar en ny studie av satellitbilder.

Det är nyhetsorganisationen Lighthouse Reports som tillsammans med organisationen Skytruth har studerat data från den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA.

Oljeblandat spillvatten från bland annat motorrum ska tas om hand i hamnar, men det är dyrt och enligt studien, som the Guardian skrivit om, gör det att många fartyg släpper ut spillvattnet till havs istället. Enligt undersökningen görs det medvetet om natten eller vid hög sjö för att undvika upptäckt. 
Oljeblandat spillvatten skadar det marina livet, bland annat plankton.

När ett utsläpp upptäcks ska det berörda landet kontaktas och utsläppet ska undersökas på plats, men sådana undersökningar sker inte alltid. Konsekvenserna för fartyg som orsakar utsläpp ska inte heller vara tillräckligt avskräckande för att företaget ska låta spillvattnet tas om hand i hamnar.

– Även om ett oljeprov tas på ett utsläpp och man kommer fram till vilket fartyg som orsakat utsläppet är sannolikheten att utsläpparen får ett större  bötesbelopp minimal, säger marinbiologen Christian Bussau, på Greenpeace i The Guardian.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV