Radar

Politiker inte ansvarig för framtida klimatskador

Arbete vid en kolgruva i Muswellbrook i Australien i november 2021.

En minister i Australien som godkänt en utvidgning av en kolgruva anses inte behöva ta ansvar för framtida generationers skador orsakade av klimatförändringar. En grupp ungdomar har begärt att ministern ska hållas ansvarig.

Det är den regionala miljöministern i New south Wales i Australien som ställts tills svars. Ungdomar anser att ministern genom att godkänna en utvidgning av en kolgruva inte tar hänsyn till att klimatkrisen kommer att drabba dagens ungdomar.

Förra året gav en domstol ungdomarna rätt, men ministern överklagade och en annan domstol ansåg förra veckan att politikern visserligen har ett ansvar för att inte åsamka dagens unga skada i framtiden, men att beslutet om att tillåta kolbrytningen inte gjorde att hon bröt mot det ansvaret.

Frågan handlar om företaget Whitehaven Coals vilja att utvidga kolgruvan Vickery i delstaten. Utvidgningen skulle medföra utsläpp av ytterligare 100 miljoner ton koldioxid, motsvarande 20 procent av Australiens årliga klimatavtryck.

Domstolens ledamöter motiverade beslutet med att ett rättsförfarande inte var rätt sätt att bedöma politiska beslut och att allmänhetens skydd mot klimatförändringar inte är ett ansvar för miljöministern, enligt australiensisk lag.

En fråga om juridik och moral

En av initiativtagarna till rättegången, 17-åriga Anj Sharma från Melbourne, var besviken över att juridiska argument fick fälla avgörandet, men påpekade att ministern har en moralisk skyldighet att agera mot klimatförändringarna.

– Det här kommer inte att avskräcka oss i vår kamp för är trygg framtid, sa hon till The Guardian. 
– Det förändrar inte vetenskapen. Det släcker inte skogsbränderna och får översvämningar att sjunka tillbaka. Vi kommer inte att sluta med vår kamp för klimaträttvisa.

Ministern Sussan Ley kommenterade frågan på en presskonferens med att hon tar miljölagstiftningen på stort allvar, vad gäller allt utnyttjande av naturresurser.

Domstolen ordförande James Allsop kommenterade domen:

– Ingen involverad i det här fallet har ifrågasatt bevisen som lagts fram för domstolen om klimatförändringarna och den fara de innebär för världen och mänskligheten, sa han, men konstaterade att ett rättsligt förfarande inte var rätt väg för att avgöra politiska vägval och att ministerns ansvar för att skydda framtida generationer inte gällde i frågan, eftersom det inte fanns tillräcklig koppling mellan beslutet idag och en framtida risk för skada.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV