Radar

Åklagare vill kunna stänga sexköpssidor

Åklagarmyndigheten väljer att lägga ned en förundersökning om brottsmisstanke mot fyra stora svenska internetbordeller. Detta trots att åklagaren bekräftar att främjandet av prostitution på webbplatserna tveklöst utgör koppleri.

Fyra av landets största internetbordeller med inriktning mot svenska förövare polisanmäldes av flera civilrättsliga organisationer hösten 2021.

Under utredningens gång ökade stadigt antalet annonser från 668 till 685 – exploateringen av kvinnor har alltså fått fortgå i stor omfattning. Tidigare domar visar även att barn har sålts vid dessa plattformar.

– Under lång tid har vi kunnat observera hur en rad brott har sin utgångspunkt på så kallade internetbordeller och sexköpssidor i Sverige, där övergrepp sedan sker på fysiska platser i landet. Främjandet av brott försvårar arbetet mot sexköp, prostitution och människohandel, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare vid den ideella organisationen Realstars som arbetar med att förhindra trafficking.

Hon berättar att exploateringen av kvinnor är omfattande, utförs dygnet runt av sexköpare, hallickar och människohandlare och pågår i stort sett riskfritt utan ingripande.

– Webbplatsägarna hålls inte ansvariga, säger Malin Roux Johansson.

Enligt Malin Roux Johansson visar underlaget till anmälan att de som tillhandahåller, äger eller får inkomster av sidorna främjar prostitution. Vilket innebär att de gör sig skyldiga till brottet koppleri i Sverige. Det kan även förekomma penningtvätt.

Men trots att hemsidornas ägare tydligt bedriver koppleri och att det sannolikt också  förekommer människohandel i annonserna – har förundersökningen nu lagts ned.

Problemet med den internetbaserade prostitutionen är att sexköparna använder sig av hemsidor registrerade i länder som Storbritannien, Cypern, Spanien och USA.

I dessa länder finns det lagstiftning mot människohandel, men inte koppleri, vilket gör att kravet på dubbel straffbarhet inte uppfylls.

Fler sexköp sker inom Sveriges gränser

En äldre uppskattning från folkhälsomyndigheten är att 80 procent av sexköp sker utomlands. Uppskattningsvis beräknas var tionde svensk man ha köpt sex.

– Jag befarar att det har skett en förskjutning under pandemin och på grund av internet och globaliseringen till att fler av sexköpen idag sker inom Sveriges gränser. Män som tidigare köpt sex utomlands gör det mer i Sverige.

Enligt Malin Roux Johansson ligger stora ekonomiska intressen bakom sexindustrin och människohandeln den snabbast ökande ekonomiska brottsligheten.

– Den organiserade människohandeln är bland de största industrierna i världen. Sexindustrin har gigantiska summor i ryggen med koppling till allt det vi jobbar mot. Då pengarna går från förövaren till den lönsamma kriminella verksamheten stryper den nordiska modellen deras ekonomiska flöden. För dem är det därför viktigt att den nordiska modellen som straffar förövaren motarbetas, säger hon.

Civilrättsorganisationer lyfter också att människohandlare söker sig till flyktvägar från krigsdrabbade områden. Där väntar hallickar, som kan erbjuda pengar och lura in människor i prostitution.

Åklagaren lyfter en lösning för att komma till rätta med de hemsidor som möjliggör sexköp. Sverige skulle kunna upprätta listor över olagliga hemsidor som svenska internetleverantörer sedan kan använda. Detta görs redan idag på motsvarande sätt hos Rikspolisstyrelsen för att spärra sidor som innehåller dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

– Det är viktigt att regeringen nu tar nästa steg och möjliggör lagföring och nedstängning av de hemsidor som ineffektiviserar övrigt arbete med att bekämpa den här formen av allvarlig brottslighet, säger Malin Roux Johansson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV