Radar

Kvinnors situation i media och Afghanistan i fokus på FN-möte

Mathu Joyini från Sydafrika är ordförande för den 66:e kvinnokonferensen i FN där hon öppningstalade.

FN:s 66:e kvinnokommission, CSW, pågår just nu i New York. Kvinnors situation inom poilitiken, inom media och i Afghanistan var några ämnen som diskuterades under veckan.

Under onsdagen diskuterades bland annat problematiken med våld mot kvinnor i politiken.  Våld har länge används systematiskt för att tysta kvinnor som politiska aktörer – och utesluta dem från det politiska livet. Detta enligt Reem Alsalem, FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor.

Sima Bahous, VD vid UN Woman förklarade under torsdagen hur kvinnokonventionens efterlevnad är grundläggande för att FN:s medlemsländer ska nå de globala målen i Agenda 2030.

“Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser”, enligt regeringen.

– Först när kvinnor är säkra från våld och ansvar för brott säkerställs kommer vi att få ett rättvisare, mer inkluderande och lyhört beslutsfattande. Först då kommer vi att kunna göra framsteg när det gäller Agenda 2030.
Även kvinnors situation i Afghanistan diskuterades tidigare i veckan.

Sedan Kabul föll i augusti 2021 har talibanerna kränkt kvinnor och flickors grundläggande frihet och rättigheter, där civilsamhällets ledare är särskilt utsatta. De senaste uppgifterna från FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan, UNAMA, avslöjar en eskalering av utomrättsliga mord, försvinnanden av tidigare regeringsanställda och internering av kvinnorättsaktivister och journalister.

– Kvinnors och flickors rättigheter har förvärrats, och Afghanistan står inför en desperat, humanitär och ekonomisk kris. Och att det finns en allvarlig matosäkerhet, sa hon.
– Det är så svårt att föreställa sig hur mycket som har förändrats för så många på så kort tid. Där det en gång fanns hopp med kvinnor som spelar en central roll i samhället, finns det nu hunger, fattigdom och våld, sade Sophie, grevinna av Wessex från Storbritannien, i sitt öppningstal.

Internationellt feministiskt journalistnätverk

I samband med CSW lanserar nu ett internationellt nätverk för journalister med genusperspektiv, RIPVG, kampanjen “Jämställdhet och genus i medierna”.

Enligt organisationen är efterlevnaden av kapitel J om kvinnors medverkan i medier lägst av de mål som slogs fast i kvinnokonventionens handlingsplan 1995. Målen i kapitlet är “att öka kvinnors tillgång till och medverkan i medier och ny teknologi, samt främja balanserade och icke-stereotypa skildringar”.

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma CSW:s deltagare om att mycket återstår att göra angående kvinnors rättigheter inom kommunikation och journalistik.

De betonar även “vikten av att skydda kvinnors rätt till yttrandefrihet och en balanserad representation i alla medier och på alla kommunikationsplattformar, för att jämställdhet ska kunna uppnås.”

Journalistnätverk med genusperspektiv i Argentina, Brasilien, Katalonien, Chile, Colombia och Mexiko har tagit fram rekommendationer för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter inom kommunikation och journalitisk. Dessa rekommendationer är riktade till regeringar, media, akademi, kommunikatörer och journalister och techföretag inom FN.

Bland annat vill de se utrymmen garanterat fria från våld och sexuella trakasserier – särskilt på internet – mot kvinnliga journalister och kommunikatörer baserat på kön eller sexuell läggning. Samt etablera en politik av nolltolerans mot alla uttryck för våld som begås av kollegor, chefer och källor.

“Det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv uppmanar regeringar, medier, akademi och teck-företag att implementera en jämställdhetsagenda.”

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.