Radar

Dödstalen i nivå med influensaperiod

Trots hög smittspridning av omikronviruset i år har överdödligheten i Sverige inte varit högre än under en vanlig influensa. Och nu ser dödsfallen ut att minska markant.

Hittills i år har omkring 2 100 dödsfall rapporterats in per vecka till Statistiska centralbyrån (SCB). I vanliga fall brukar siffran ligga strax under 2 000.

Fler svenskar har alltså dött än vanligt. Men överdödligheten, det vill säga hur många som avlidit jämfört med det normala, har inte varit högre än vad som brukar vara fallet när en vanlig influensa härjar, enligt Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

– Skillnaden mot ett normalt år är faktiskt ganska liten och kan jämföras med vilken influensaperiod som helst, säger han.

Sjunker i mars

Som högst har överdödligheten legat på 14 procent under årets första månader men under flera veckor har siffran varit runt 6 procent.

När överdödligheten var som allra högst under pandemin var den uppe i 32,8 procent, under första smittovågen i april 2020.

Under de första veckorna i mars ser antalet dödsfall ut att minska markant, enligt SCB:s preliminära siffror. Vid den senaste veckouppdateringen, den 14 mars, rapporterades 300 färre döda jämfört med vid uppdateringen den 28 februari.

– De senaste veckorna har antalet inrapporterade dödsfall sjunkit ganska mycket. Visserligen finns en eftersläpning i rapporteringen, men trenden är så pass tydlig att vi kan anta att det handlar om en verklig minskning, säger Tomas Johansson.

I linje med covid-dödsfall

SCB har inga uppgifter om varför personer dött, men nedgången i dödsfall går hand i hand med de dalande siffrorna från Folkhälsomyndigheten över antalet som dött med covid-19, konstaterar Tomas Johansson.

– Det tyder på att antalet extra dödsfall till följd av covid-19 är på väg ner.

Även antalet patienter med covid-19 som är inlagda på sjukhus, både i slutenvård och intensivvård, fortsätter att minska enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.