Radar

Rapport: Demokratier är på tillbakagång

Diktaturer är på frammarsch, visar en ny rapport.

Antalet demokratiska länder blir allt färre och det gäller även inom EU.
Med färre demokratier följer fler krig. Det är Putins Ryssland ett exempel på, säger statsvetaren Staffan I. Lindberg vid Göteborgs universitet.

Allt fler länder i världen avdemokratiseras. Det visar årets demokratirapport från Varieties of Democracy-institutet vid Göteborgs universitet.

– De senaste tio åren har det varit en accelererande trend mot diktaturer, de ökar för varje år som går och det är en mycket farlig utveckling, säger Staffan I. Lindberg, professor och föreståndare för institutet.

Rapporten visar bland annat att 20 procent av länderna i EU har avdemokratiserats de senaste decenniet. Många har blivit auktoritära även om de har val.

– Det är länder som på pappret håller flerpartival men som har begränsad yttrandefrihet eller som inte har fria medier, säger Staffan I. Lindberg.

"En del av Putins strategi"

Han nämner Turkiet och Belarus som exempel. Ett EU-land som Ungern är ett annat.
– Slovenien och Polen är också exempel på länder som avdemokratiseras men som fortfarande räknas som demokratier.

När det gäller Ungern och Polen ligger de på topplistan över länder i världen som har avdemokratiserats allra mest. Det kan vara en Putin-effekt, åtminstone när det gäller Ungern.

– Ungern är tydligt kompis med Putin och Putin har understött utvecklingen i landet. Det är en del av hans strategi att underblåsa antidemokratiska stämningar.

Staffan I. Lindberg menar att Putin är en central spelare i avdemokratiseringen av länder i EU och att det var han som för 20 år sedan utlöste den tredje vågen av avdemokratisering i världen.

Lägre risk för inbördeskrig i demokratier

– Om Ryssland hade fortsatt att vara halvdemokratiskt som före Putins tid, skulle det inte ha blivit något krig i Ukraina. Landet var då så pass demokratiskt att det hade varit otänkbart att kriga mot ett broderfolk, säger han.

Sannolikt har Ukraina varit som ett rött skynke för Putin eftersom landet är en demokrati och dessutom har en populär, demokratiskt vald ledare i Zelenskyj. Och det är inte troligt att det stannar vid Ukraina:

– En demokratisk tillbakagång leder till fler krig. Demokratiska länder krigar inte mot varandra och risken för inbördeskrig är lägre, säger Staffan I. Lindberg.

Demokratier

Diktaturer är på frammarsch runt om i världen. Idag lever 5,4 miljarder människor, 70 procent, i diktaturer.
År 2012 fanns det 42 liberala demokratier i världen.
År 2021 är den siffran nere på 34 liberala demokratier. Med det menas demokratier som även innefattar sådant som går utöver själva folkstyret: en rättsstat och grundläggande mänskliga rättigheter.
Det betyder att enbart 13 procent av världens befolkning lever i en demokrati så som exempelvis vi svenskar definierar den.
Den största demokratiska tillbakagången har skett i Stillahavsregionen, Östeuropa, Centralasien, Latinamerika och Karibien.
Källa: V-Dem institutet på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV