Radar

Pandemin tog tre gånger fler liv än beräknat

Bulgarien är ett av de länder som i en ny studie uppskattas ha haft en hög överdödlighet under pandemins första år.

Pandemin beräknas ha skördat 18,2 miljoner liv världen över. Det är mer än tre gånger mer än vad tidigare data visat, enligt en studie i The Lancet.

Det är ett stort forskarlag finansierat av bland annat Bill och Melina Gates foundation, som samlat data om överdödlighet från 74 länder.
— Det är ett jätteimponerande arbete som ger en bild av den samlade globala effekten. Den ligger i linje med hur vi resonerar i Sverige om att överdödlighet är det mest rättvisa och snabbaste måttet att se hur pandemin påverkade dödstalen, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, tycker att studien bekräftar mycket av det som redan var känt angående dödsfallen i covid-19
Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, tycker att studien bekräftar mycket av det som redan var känt angående dödsfallen i covid-19. Foto: Ulf Sirborn

Överdödligheten visar hur många som dött under en viss period jämfört med det normala. Forskarna ville på så sätt komma runt att länder rapporterar dödsfall orsakade av covid-19 på olika sätt. I studien jämförde de dödligheten för 2020 och 2021 med en period på elva år före pandemin. I Sverige har vi använt detta mått sedan tidigare men i många länder har man bara tittar på dödsfall som rapporterats bero på covid-19.

Stora skillnader

Genom att studera överdödligheten är forskarnas slutsats att de covidrelaterade dödstalet är hela tre gånger så högt som de dödsfall som rapporterats bero på covid-19.

I snitt världen över har pandemin orsakat 120 extra dödsfall per 100 000 invånare. Men det skiljer mycket mellan länder och regioner. Bolivia är det land som haft den allra högsta överdödligheten under pandemins två första år med över 700 extra dödsfall per 100 000.

Tittar man på större geografiska områden är det Latinamerika, Öst – och Centraleuropa, norra och södra Afrika och Mellanöstern som haft den högsta överdödligheten.

För Sverige var siffran 91 extra dödsfall per 100 000, vilket placerar oss i en bit under det västeuropeiska snittet på 140.

Länder med den högsta överdödligheten sett till antalet är Indien, USA, Ryssland och Mexiko. Några få länder hade ingen överdödlighet eller en dödlighet som var lägre än normalt. Dit hör Island, Australien, Singapore och Norge.

— Det som är tydligt är att det bara är ett dussintal länder som klarat sig utan någon sammantagen överdödlighet. Många länder som klarade sig bra i början fick det värre sedan, säger Joakim Dillner.

Ambitiöst program

Siffrorna för Sverige ligger enligt honom i linje med det tidigare studier visat och de som finns med i Coronakommissionens rapport. Kontentan är att vi hade en kraftig överdödlighet under pandemins första månader men inte efter det.

Utslaget över hela pandemin har vi inte haft någon kraftig överdödlighet.

— Mycket tack vare vårt ambitiösa vaccinationsprogram har vi gått från att efter första vågen vara ett avskräckande exempel avseende överdödlighet till ett sammantaget ganska bra resultat, säger Joakim Dillner.

I studien tar forskarna också upp kvoten mellan dödsfall som rapporterats bero på covid-19 och överdödligheten. Den varierar också mellan länder men bland annat Sverige nämns som ett gott exempel där kvoten är nära 1.

”Det är viktigt att gå vidare och försöka förstå vilka dödsfall som orsakades av covid-19 och vilka som kom som en indirekt följd av sjukdomen”, skriver huvudförfattaren Haidong Wang i en presskommentar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV