Radar

Matkris kan hota – och allt fler vill odla i grupp

Ukraina-konflikten kan få stor påverkan på matförsörjningen i världen, enligt FN.

Ukraina-konflikten kan komma att påverka matförsörjningen i stora delar av världen, varnar FN. I Sverige har Matvärnsrörelsen lockat många medlemmar på bara några månader och den kris initiativtagarna sett framför sig kan komma tidigare än man trott.

Av de ukrainska bönder och arbetare som egentligen skulle ha arbetat på landets sädesfält för vete, solrosor och majs är nu många istället på flykt eller deltar i strider.  Livsmedel som tidigare skeppats till Sydostasien, Mellanöstern och Afrika kan inte längre levereras.

– Ryssland och Ukraina exporterar tillsammans 30 procent av all världens vete. När kriget fortskrider kommer många länder att ställas inför kraftigt ökade matpriser, katastrofal hunger och ökad instabilitet, varnade chefen för FNs World food program, David Beasley, på sociala medier i veckan.

Han konstaterar också att Ukraina har förvandlats från att vara ”Europas brödkorg” till en mottagare av stöd. World food program uppger att hälften av det vete man tidigare köpt in för att förmedla som stöd köpts in från Ukraina, och man tror att priserna på säd och olja snabbt närmar sig de nivåer som rådde under krisen 2008.

De som riskerar att drabbas av svält har de senaste fyra åren ökat från 80 till 276 miljoner människor på grund av den ”perfekta stormen” av konflikter, klimatförändring och covid-pandemi, sa David Beasley till BBC i veckan. Och det var innan Rysslands invasion av Ukraina.

Matvärnen blir fler

I Ydre kommun, på gränsen mellan Småland och Östergötland, kan Olle Forsell konstatera att gruppen Matvärn på sociala medier, som han startade för tre månader sedan, blivit mycket aktuell. Den har hittills fått omkring 1200 medlemmar.

Olle Forsell på sin gård i Ydre
Olle Forsell på sin gård i Ydre. Hans initiativ till matvärnsgrupper sprider sig och frågan har blivit högaktuell i och med konflikten i Ukraina. Foto: Privat 

– Det vi började prata om för tre månader sedan är här nu. Vi har en energikris med dyra drivmedel och det kan blir en matkris som nog kommer att synas redan i höst. Priset på det vi äter är väldigt beroende av priset på foder, gödsel och diesel. Nu när allt blir dyrare skriker man på staten att lösa det. Istället borde människor titta på varandra och lösa situationen tillsammans, utan inblandning av marknaden eller staten utan i civilsamhället, byggt på tillit.

De över 1200 medlemmarna finns nu över hela landet, och det skapas grupper. Olle Forsell har nu ingen överblick över hur många, eftersom de som får kontakt genom facebook-gruppen sedan hittar andra kanaler för sina kontakter.

– Nu växer gruppen fortare, det blir mer och mer och mer. Folk planerar gemensamma odlingar och att till exempel ha höns. Det behövs inget storvulet utan små verksamheter – någonstans hittar man  en slänt att odla i och på en plats hittar man en plats att ha höns. En stor majoritet är kvinnor under 50 – de utgör nog 80-85 procent av alla som engagerar sig. 
Olle Forsell spekulerar i att det kan vara för att kvinnor inte tänker så mycket på ”bomber och granater” utan på hur man ska försörja familjen.

–Grupperna har inga fasta regler utan allt är en process. Det tror jag spelar stor roll när kvinnor engagerar sig – män vill gärna ha organisation och regler.

Nya relationer mellan stad och land

Själv är Olle Forsell småskalig livmedelsproducent på sin gård i Ydre där han odlar grönsaker, har linderödssvin, fjällkor och lamm, gör charkprodukter och inläggningar av grönsaker och driver en restaurang. Han har nu i veckan lagt en motion i Ydre kommun om att mer grönytor ska göras tillgängliga för odlargrupper.

– Vi har fått en hel del grupper i storstäderna och i Skåne. Stadsodlingar är en sak, men flera tittar på om man kanske kan bygga relationer med lantbrukare runt städerna. Jag tror att vi kanske står inför en reurbanisering när den egna energin – arbetsinsatsen – blir billigare än att köpa sin mat. Kanske kommer grupper ut från städerna under jordbrukets arbetstoppar som det gjorde förr. Det gjorde folk i Grekland efter deras ekonomiska kris och samma sak hände i Detroit när industrier lade ner.

Idag saknas en överblick över matvärnsrörelsen men de engagerade tittar på nya plattformar.

– Jag skulle också vilja dokumentera det som händer. Hur organiserar man sig – blir det föreningar eller bli det lösa nätverk. Hur fattar man beslut? Det vore spännande att dokumentera. Vi måste återuppliva civilsamhället, där människor tillsammans löste sina gemensamma problem.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter