Radar

Omställningshubbar eniga om globalt arbete 

Omställningsrörelsen behöver samarbeta globalt och nya arbetsformer har växt fram.

Den globala omställningsrörelsens nationella hubbar har enats om hur det internationella arbetet ska fungera. Arbetssättet ska framöver också kunna införas i lokala hubbar i Sverige, och kan öka sammanhållningen.

Mötet ägde rum förra veckan och där deltog representanter från de flesta av de 20 nationella hubbar som idag finns i Australien, Österrike, Bryssel/Wallonien, Brasilien, Colombia, Kroatien, Loiret, Paris, Tyskland, Japan, London, Luxemburg, Mexico, Portugal, Skottland, Spanien, Sverige, Schweiz och USA. Tre hubbar under uppbyggnad – från Italien, Israel, och Ungern – får delta i diskussioner.

Från Sverige deltog Omställningsnätverkets ena ordförande David Bennett.
– Vi tog beslut om ett styrande dokument som talar om hur hubs-grupper ska fungera, uppföra sig och arbeta tillsammans, säger han.

Det arbetet har pågått kontinuerligt sedan omställningsrörelsen startade 2006. 
– Mycket växte fram på ett möte i Santorso 2017 och nu möttes alla länder och enades om de arbetssätt som uppstått. Det ger också förslag på hur nationella hubbar kan arbeta och i Sverige arbetar vi på det sättet.

Tillit "det kanske viktigaste"

Bland annat innebär det förhållningssätt kring möten och beslut.
– Utgångspunkten är konsensus – att alla accepterar och samtycker om ett beslut. Det kan handla om kriterier för att acceptera ett nytt land som en hub och om hur nya arbetsgrupper mellan länder kan starta. Vi tänker lika i alla länder som deltog. Det ger en trygghet och en styrka att alla är ok med det här arbetssättet och känner tillit till processen och gruppen.

En svensk konstitution kommer att tas fram som ska kunna användas också i lokala grupper.
– Det är viktigt efter en splittring som uppstod under förra året. Det kan stärka de lokala grupperna och skapa en inkluderande och demokratisk förståelse och arbetssätt och bidra till omställningens kanske viktigaste produkt: Tillit.

Fakta

Processen för beslut utifrån samtycke utgår från sociokrati med 7 steg där förslag läggs fram, klargörs, får återkoppling, förändras, förbättras och firas.
Mer information om Omställningsnätverkets internationella grupp av hubbar finns här. Syftet är bland annat att utgöra ett globalt laboratorium för ideér, se hur gemensamma utmaningar möts i olika miljöer, motverka isolering samt att svara mot behov och möjligheter som finns internationellt. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV