Radar

Brist på förebilder påverkar kvinnors it-känsla

Traditionella begrepp och uttryck kopplat till it, som programmering, lockar inte unga kvinnor, enligt en ny rapport.

Gärna tech, men helst inte it – det verkar vara devisen för många unga kvinnor, enligt en ny undersökning. ”It-begreppet har inte åldrats väl”, säger Lukas Berg, vd på analysbyrån Insight intelligence.

It är svårt och grabbigt. Det är visserligen tech också, men tech är därutöver kul och coolt i större utsträckning än it. I alla fall att döma av svaren som Insight intelligence fått när de för sjätte året i rad frågat unga kvinnor, 16–30 år, om deras förhållande och inställning till it och tech.

I undersökningen framkommer att färre än förra året, 26 procent jämfört med 32, upplever att de har bra koll på it som yrke.

– Samhället digitaliseras raskt, men ändå ökar gapet mellan kvinnor och it. Hur vi pratar om saker påverkar. Vi ser att många kvinnor vill jobba med it, när det inte omnämns som it, säger Lukas Berg.

"Mansdominerad miljö"

I undersökningen framgår att hela 82 procent tycker att det är viktigt att fler kvinnor jobbar inom it framåt, samtidigt ökar andelen som säger att de inte vill utbilda sig inom området. Av de som inte vill arbeta med it svarar 73 procent att det beror på att det inte ”skulle passa min personlighet”. En av fyra ger svaret att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö.

– Kvinnliga förebilder inom it är viktiga, vi ser också att identitetsmässigt så har gapet mellan unga kvinnor och it ökat, säger Lukas Berg.

Han påpekar att skiftet från gamla karaktärsdrag och roller är något som genomsyrar stora delar av samhället. Tech låter som framtiden, medan it har en ålderdomlig klang.

Tydligare förklaring

Trenden att omfamna tech syns också på flera håll, bland annat döpte i höstas It- och telekomföretagen om sig till Techsverige.

– Att prata om tech gör stor skillnad i värdeladdning, säger Lukas Berg.

Förutom fler kvinnliga förebilder skulle även en tydligare förklaring av vad it-jobb kan innebära ge störst positiv effekt på viljan att söka sig till sektorn, enligt undersökningen.

En av fem tycker också att skolan har en roll att fylla i att komma med tidiga informationsinsatser och utbildningar.

Fakta: Unga kvinnor och it

Undersökningen har gjorts av Insight intelligence tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Elvenite, KPMG och Tietoevry. Det är sjätte året som den görs. Den baseras på svar från 1 000 kvinnor i åldrarna från 16 till 30 år genom Sifos webbpanel.
I undersökningen framgår bland annat att …
… 60 procent inte anser det lockande att jobba inom it.
… sociala medier är det område som flest skulle kunna tänka sig att jobba inom it, 33 procent.
… designer är det yrke flest skulle kunna tänka sig, 31 procent.
… 61 respektive 51 procent anser att it och tech förknippas främst med ordet framtid respektive svårt.
… programmering är den arbetsuppgift flest förknippar med it, 86 procent.
Källa: Insight intelligence

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV