Krönika

Låt Lysistrate och Rosa Luxemburg bli ledstjärnor för antimilitarismen

En av mina hjältinnor uppträdde för drygt 2400 år sedan. Med en unik retorisk förmåga lyckades hon stoppa det förödande kriget mellan Aten och Sparta, 431 – 404 f.v.t. Hon var så framgångsrik i sin antimilitaristiska kamp att hon borde vara en ledstjärna också i vår tid av upprustning.

Jag utgår från att hon inte är dagens rustningsivrares hjältinna oavsett vilken militär allians de tillhör. Hennes exempel bestrider allt som de står för – avskräckning genom mesta möjliga eldkraft.

Genom att organisera en generalstrejk i samtliga krigförande stadsstater tvingade den unga atenska kvinnan parterna att sluta fred. Visserligen skedde det inte i verkligheten, utan i Aristofanes, (445 – 385 f.v. t.) komedi med samma namn som min hjältinnas, Lysistrate.

Komedin spelades 411 f.v.t. när freden tycktes hopplöst avlägsen. När den väl slöts, i komedin vill säga, var det inte efter att arbetare, soldater och slavar hade genomfört en generalstrejk och vägrat döda ”fienden”. Istället lovade kvinnorna från de krigförande stadsstaterna att vägra männen all sex så länge kriget varade. En internationell general-sex-strejk med andra ord.

Förmodligen gav Aristofanes krigsivrarna kännbara pungsmällar när hans hjältinna, vid foten av Akropolis, eldade kvinnorna till motstånd:
Om vi kvinnor skall tvinga männen att sluta fred, då är det bara en sak vi måste avstå från, sa Lysistrate.
Vad då? frågade en kvinna.
Kuken!

Några kvinnor var osäkra på om de skulle klara av att avstå från det manliga könsorganet eftersom utbudet på älskare var skral under kriget. Men Lysistrate var i högform och efter diskussion bad hon kvinnorna säga efter henne:

Jag svär att varken make eller älskare/skall nalkas mig med erektion/Att leva hemma i obrottsligt celibat/ Men raffinerat klädd, på alla sätt förskönad/På det att mannen må bli tokig av begär/Dock skall jag aldrig utan motstånd foga mig.

Noterbart är att Aristofanes pjäs spelades mitt under brinnande krig. Det vittnar om en frihet att få uttrycka allvarlig kritik som jag inte är säker på att ens våra nutida svenska rustningsivrare skulle tillåta i händelse av krig. Att läget var allvarligt för Aten vet vi eftersom Sparta och det peloponnesiska förbundet stod som segrare när freden slöts. Atens storhetstid som imperialistisk makt var med det också i dalande.

Nu är jag övertygad om att en sexstrejk inte skulle fungera i verkligheten. Männen hade utsatt kvinnorna för en brutal sexterror, vilket fortfarande är en del i den otäcka sysslan att föra krig. Men trots det fastställde Lysistrate en strategi för oss att ta efter, att upprustning och krig måste bekämpas med gränsöverskridande organisering och motstånd, att nationell hybris måste avvisas.

Landsförräderi? Visst, såsom de småländska bönderna behandlades av Gustav Vasa på 1520- talet när de vägrade döda ”fienden” på den skånsk/danska sidan. Gränsen mellan Sverige och Danmark saknade betydelse för bönderna som umgicks, handlade, hjälpte och gifte sig med varandra oavsett vilken sida om gränsen de befann sig.

Ett annat exempel på att ”landsförräderi” kan förhindra krig är upplösningen av den svensk-norska unionen 1905. När den svenska bombhögern hotade Norge med bomber och granater, vägrade den svenska arbetarrörelsen att skjuta på sin bröder och systrar. Norge fick med det sin självständighet.

Rosa Luxemburg är en annan kvinna som jag gärna placerar invid Lysistrate. Tillsammans med Andra Internationalen stred hon för att världens socialdemokrati och fackföreningar skulle vägra medverka i den internationella borgarklassens konflikter. En strategi för att undvika krig som de tyska socialdemokraterna dessvärre svek 1914. Med det havererade Andra internationalen och 1900-talets masslakt tog sin början.

Även om jag betvivlar Lysistrates general-sex-strejk som kampmetod hoppas jag att hennes internationalism kan ligga till grund för en världsomspännande antikrigsrörelse för att stoppa Sveriges, Natos, USA:s, Rysslands och Kinas vapenskrammel.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.